A note on some open problems in topological algebra
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
435 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-12 09:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
515.142 (6)
Топология (39)
SM ISO690:2012
ARHANGELISKI, Alexandr. A note on some open problems in topological algebra. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2020, nr. 2(10), pp. 28-31. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v10i2.28-31
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

A note on some open problems in topological algebra

Privitor la unele probleme nerezolvate ale algebrei topologice

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v10i2.28-31
CZU: 515.142
MSC 2010: Primary 54A25, Secondary 54B05

Pag. 28-31

Arhangeliski Alexandr
 
Moscow State Pedagogical University
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2021


Cuvinte-cheie
Topological group, homogeneous space, convergent sequence, quasiretraction,

grup topologic, spatiu omogen, secventa convergenta, cvasiretractie

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-119747</doi_batch_id>
<timestamp>1701367659</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)</full_title>
<issn media_type='print'>25376284</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>2(10)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>A note on some open problems in topological algebra</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandr</given_name>
<surname>Arhangeliski</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>28</first_page>
<last_page>31</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.36120/2587-3644.v10i2.28-31</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>