Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
366 0
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou. Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ. In: Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv, 10 decembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, pp. 406-413. ISBN 978-9975-46-480-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv 2020
Conferința "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2020

Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ


Pag. 406-413

Autor Nou
 
 
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2021


Cuvinte-cheie
дети с СДВГ, зрительное внимание, слуховое внимание, синдром дефицита внимания с гиперактивностью,

children with ADHD, visual attention, auditory attention, attention deficit hyperactivity disorder

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ">
<meta name="citation_author" content="Autor Nou">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv">
<meta name="citation_firstpage" content="406">
<meta name="citation_lastpage" content="413">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/">