Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
367 0
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou. Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ. In: Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv, 10 decembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, pp. 406-413. ISBN 978-9975-46-480-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv 2020
Conferința "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2020

Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ


Pag. 406-413

Autor Nou
 
 
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2021


Cuvinte-cheie
дети с СДВГ, зрительное внимание, слуховое внимание, синдром дефицита внимания с гиперактивностью,

children with ADHD, visual attention, auditory attention, attention deficit hyperactivity disorder

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Autor, N.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-46-480-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>дети с СДВГ</subject>
<subject>зрительное внимание</subject>
<subject>слуховое внимание</subject>
<subject>синдром дефицита внимания с гиперактивностью</subject>
<subject>children with ADHD</subject>
<subject>visual attention</subject>
<subject>auditory attention</subject>
<subject>attention deficit hyperactivity disorder</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
</resource>