Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
365 0
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou. Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ. In: Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv, 10 decembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, pp. 406-413. ISBN 978-9975-46-480-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv 2020
Conferința "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2020

Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ


Pag. 406-413

Autor Nou
 
 
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2021


Cuvinte-cheie
дети с СДВГ, зрительное внимание, слуховое внимание, синдром дефицита внимания с гиперактивностью,

children with ADHD, visual attention, auditory attention, attention deficit hyperactivity disorder

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-119614</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020</cfResPublDate>
<cfStartPage>406</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-46-480-2</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/119614</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>дети с СДВГ; зрительное внимание; слуховое внимание; синдром дефицита внимания с гиперактивностью; children with ADHD; visual attention; auditory attention; attention deficit hyperactivity disorder</cfKeyw>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-29267</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-29267</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-29267-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Autor</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nou</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>