Comunicarea nonverbală ca formă de socializare şi educare a copiilor cu CES
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
713 70
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-11 19:14
SM ISO690:2012
BÎTCA, Lucia. Comunicarea nonverbală ca formă de socializare şi educare a copiilor cu CES. In: Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv, 10 decembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, pp. 399-405. ISBN 978-9975-46-480-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv 2020
Conferința "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2020

Comunicarea nonverbală ca formă de socializare şi educare a copiilor cu CES


Pag. 399-405

Bîtca Lucia
 
Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”
 
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2021


Rezumat

Problema dereglării comunicării la copiii cu cerințe educaționale speciale şi a caracterului complex al adaptării acestora la condiţiile societăţii moderne capătă o importanță din ce în ce mai mare. Condiţia necesară a includerii efective a copiilor cu CES în spaţiul educativ constă în evidenţa maximă a posibilităţilor şi nevoilor educaţionale specifice ale acestor copii. În plus, eficienţa demersurilor recuperative depinde, în mare măsură, de nivelul de dezvoltare a mijloacelor verbale de comunicare, deoarece anume acestea determină posibilităţile copilului de a se implica plenar în diverse activităţi.

The problem of communication disorder in children with special educational needs and the complex nature of their adaptation to the conditions of modern society is becoming increasingly important. The necessary condition for the effective inclusion of children with SEN in the educational space consists in the maximum evidence of the specific educational possibilities and needs of these children. In addition, the effectiveness of the remedial steps depends, to a large extent, on the level of development of the verbal means of communication, because it is these that determine the child's possibilities to be fully involved in various activities.