Особенности эмоционального выгорания у работников скорой помощи
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
101 0
SM ISO690:2012
РАКУ, Жанна. Особенности эмоционального выгорания у работников скорой помощи. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.1, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 47-55. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.1, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Особенности эмоционального выгорания у работников скорой помощи


Pag. 47-55

Раку Жанна
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2021


Rezumat

The article describes the emotional burnout at workers at emergency medical services. One of the characteristic specific for ambulance medics are tension as unfavorable symptom of emotional burnout. Medics have high level of emotional burnout which manifests in chronic emotional and psychic tiredness, increased irritability and disposition to depressive state.