Dependențele de gadget-uri la copii și adolescenți
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
222 23
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-29 18:22
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Dependențele de gadget-uri la copii și adolescenți. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.1, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 56-62. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.1, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Dependențele de gadget-uri la copii și adolescenți


Pag. 56-62

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2021


Rezumat

Nowadays our life is full of different devices such as: notebook, iPad, Smartphone. Is concerning the fact that all this devices are in children’s life. Parents are more and more worried that their children spend too much time using them. The most alarmed fact is that children start using IPad, Smartphone or playing in a computer game earlier then they begin reading or writing. The number of children that can use devices even better than adults is increasing. The consequences of using devices can be dangerous and involve physically and mentally changes.Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-119013</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018</cfResPublDate>
<cfVol>Seria 20, Vol.1</cfVol>
<cfStartPage>56</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/119013</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Dependențele de gadget-uri la copii și adolescenți</p></cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Nowadays our life is full of different devices such as: notebook, iPad, Smartphone. Is concerning the fact that all this devices are in children&rsquo;s life. Parents are more and more worried that their children spend too much time using them. The most alarmed fact is that children start using IPad, Smartphone or playing in a computer game earlier then they begin reading or writing. The number of children that can use devices even better than adults is increasing. The consequences of using devices can be dangerous and involve physically and mentally changes.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-26618</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-26618</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-26618-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Losîi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>