Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
85 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 03:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014:7(714)=133.1 (1)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (2359)
ИСКУССТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗРЕЛИЩА. СПОРТ (3520)
SM ISO690:2012
MOREL, Maia; DAUSSA PASTOR, Olga. Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.3, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 76-83. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine


CZU: 37.014:7(714)=133.1
Pag. 76-83

Morel Maia, Daussa Pastor Olga
 
Université du Québec à Montréal
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2021


Rezumat

Această contribuție abordează noțiunea de „mediere artistică și culturală‖ și practicile adiacente care pot participa la revitalizarea patrimoniului. Prezentul studiu se înscrie într-un câmp de cercetare relativ recent, vizând medierea artistică și culturală ca mijloc de conservare și, în același timp, ca mijloc de promovare și de partajare a valorilor culturale comune. Cercetarea emite ipoteza precum că, odată implicat într-un proces de mediere artistică și culturală, publicul trăiește o autentică „experiență estetică‖, aceasta generând un efect de construire a noilor cunoștințe. Modelul de intervenție propus de noi tinde să instaleze un dialog între trecut și prezent, vizând în acest fel prezervarea și valorificarea patrimoniului.

Cuvinte-cheie
mediere artistică și culturală, patrimoniu, politici culturale, Québec