A brief history of the electrical and power engineering education at the „Gh. Asachi” Technical University of Iaşi, România
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
644 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-04 10:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.6:62(498)(091) (2)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2678)
Инженерное дело. Техника в целом (3100)
SM ISO690:2012
ADASCALIŢEI, Adrian A., ISTRATE, M., TEMNEANU, Marinel Costel. A brief history of the electrical and power engineering education at the „Gh. Asachi” Technical University of Iaşi, România. In: Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, Ed. 15, 23-24 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2020, Ediția 15, pp. 123-135. ISBN 978-9975-87-731-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15, 2020
Simpozionul "Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte"
15, Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2020

A brief history of the electrical and power engineering education at the „Gh. Asachi” Technical University of Iaşi, România

CZU: 378.6:62(498)(091)

Pag. 123-135

Adascaliţei Adrian A., Istrate M., Temneanu Marinel Costel
 
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
 
 
Disponibil în IBN: 1 ianuarie 2021


Rezumat

Lucrarea prezintă câteva momente esențiale care au marcat evoluția educației în domeniul electrotehnic și energetic din România la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi ", din Iași, România.