Contribuţii privind utilizarea pompelor de căldură la CET
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
831 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 13:09
SM ISO690:2012
JURAVLIOV, Anatolii; ŞIT, Mikhail; ZUBATÎI, A.; POPONOVA, Olga; ŞIT, Boris; TIMCENCO, Dmitrii. Contribuţii privind utilizarea pompelor de căldură la CET. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-5. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0070

Contribuţii privind utilizarea pompelor de căldură la CET

Pag. 1-5

Juravliov Anatolii, Şit Mikhail, Zubatîi A., Poponova Olga, Şit Boris, Timcenco Dmitrii
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Lucrarea este distinată eficienţei tehnico-economice a utilizării pompelor de căldură la CET. Sunt prezentate rapoartele dintre termenul de recuperare simplu şi venitul net actualizat şi dintre tarifele la energie electrică şi preţul unui kWt al instalaţiei cu pompa de căldură.

Работа посвящена определению технико-экономической эффективности применения тепловых насосов на ТЭЦ. Приведены зависимости простого срока окупаемости и чистого дисконтированного дохода от цен за 1 кВт ТНУ и тарифов на электроэнергию.

The calculation of heat pumps utilization efficiency on the CHP plants is discussed in this article. Dependencies of the pay-back period and NPV of heat pump from 1kWt “heat pump” price and energy costs are shown.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-11822</doi_batch_id>
<timestamp>1656824976</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Contribuţii privind utilizarea pompelor de căldură la CET</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Anatolii</given_name>
<surname>Juravliov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mikhail</given_name>
<surname>Şit</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>A.</given_name>
<surname>Zubatîi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Olga</given_name>
<surname>Poponova</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Boris</given_name>
<surname>Şit</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Dmitrii</given_name>
<surname>Timcenco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>1</first_page>
<last_page>5</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>