Этническая художественная традиция бисерного декора народного костюма украинцев: реконструкция первого этапа
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
929 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-02 17:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
391:746.5(=161.2)(477)(091) (1)
Костюмы. Одежда. Национальная одежда. Моды. Украшения (276)
Рисование и черчение. Дизайн. Декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы (336)
SM ISO690:2012
ФЕДОРЧУК, Oлена. Этническая художественная традиция бисерного декора народного костюма украинцев: реконструкция первого этапа. In: Arta , 2020, nr. 1(AV), pp. 148-154. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3938689
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Этническая художественная традиция бисерного декора народного костюма украинцев: реконструкция первого этапа

Tradiția etno-artistică de decorare cu mărgele a costumului popular ucrainean: reconstrucția primei etape

Ethnic artistic tradition of Ukrainian folk costume bead decor: reconstruction of the first stage

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3938689
CZU: 391:746.5(=161.2)(477)(091)

Pag. 148-154

Федорчук Oлена
 
Институт народоведения НАН Украины, Львов
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

Tradiția etno-artistică de decorare cu mărgele a costumului popular, care a parcurs deja două etape ale dezvoltării sale și se află la cea de-a treia etapă, face parte din realizările de valoare ale moștenirii culturale ucrainene. Această tradiție a apărut în Ucraina la hotarul secolelor XVIII–XIX ca un transfer cultural al epocii romantice. În articolul de față, autorul propune propria opinie despre prima etapă, care a durat de-a lungul secolului al XIXlea. Pentru reconstrucție, autorul utilizează demersul comparativ, cercetarea surselor literare, precum și analiza tehnologică, tipologică și stilistico-artistică a artefactelor muzeale. S-a stabilit că, în cadrul primei etape, meşterii ucraineni au asimilat următoarele tehnici: filetarea, cusutul „în atașament” și șnurul, iar la sfârșitul secolului al XIX-lea – şi tehnica țesutului. Din mărgele se confecţionau diferite bijuterii, cu mărgele erau decorate pălăriile. În ornamentare au dominat motivele geometrice. Gama cromatică era constituită, în general, din cinci-șapte tonuri de culoare. Deja în stadiul inițial al dezvoltării, tradiția a obținut caracteristici autentice, general ucrainene și locale. Realizările acestei etape vor prezenta interes pentru criticii de artă și etnologi, dar și pentru meşterii populari, specializaţi în arta decorării cu mărgele.

Valuable achievements of the Ukrainians cultural heritage include the ethnic artistic tradition of folk costume beaded decor, which has already undergone two stages of its development and is currently in the third one. This tradition appeared in Ukraine at the turn of the XVIII–XIX centuries as a cultural transfer of the Romantic Epoch. In the given article, the author presents her vision of the first stage of this tradition, which lasted from the beginning to the end of the XIX century. For this reconstruction, the author uses methods of comparison, review of the literature as well as technological, typological and artistic-stylistic analysis of museum artifacts. It was determined that in the first stage of the tradition, Ukrainian craftsmen used the following techniques in most in their artworks: threading, sewing «v prykrip» (in-sewing) and stringing; at the end of the XIX century, beaded weaving technique also became popular. The beaded decoration was applied in jewelry; different head-wears were also adorned using beads. Geometric shapes motifs dominated in artworks ornamentation. The color range consisted mainly of five to seven colors. The ethnic artistic tradition has already obtained authentic (Ukrainian and local) traits at the initial stage of its development. Knowledge about the achievements of this stage could be of interest to art historians and ethnologists, as well as to modern beaded artworks craftsmen specialized in the art of bead decoration.

Cuvinte-cheie
tradiție etno-artistică, decor de mărgele, bijuterii din mărgele, costum popular,

ethnic artistic tradition, beaded decoration, beaded adornments, folk costume

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-118052</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-12-28</cfResPublDate>
<cfIssue>1(AV)</cfIssue>
<cfStartPage>148</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1181</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/118052</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Этническая художественная традиция бисерного декора народного костюма украинцев: реконструкция первого этапа</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>tradiție etno-artistică; decor de mărgele; bijuterii din mărgele; costum popular; ethnic artistic tradition; beaded decoration; beaded adornments; folk costume</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Tradiția etno-artistică de decorare cu mărgele a costumului popular, care a parcurs deja două etape ale dezvoltării sale și se află la cea de-a treia etapă, face parte din realizările de valoare ale moștenirii culturale ucrainene. Această tradiție a apărut &icirc;n Ucraina la hotarul secolelor XVIII&ndash;XIX ca un transfer cultural al epocii romantice. &Icirc;n articolul de față, autorul propune propria opinie despre prima etapă, care a durat de-a lungul secolului al XIXlea. Pentru reconstrucție, autorul utilizează demersul comparativ, cercetarea surselor literare, precum și analiza tehnologică, tipologică și stilistico-artistică a artefactelor muzeale. S-a stabilit că, &icirc;n cadrul primei etape, meşterii ucraineni au asimilat următoarele tehnici: filetarea, cusutul &bdquo;&icirc;n atașament&rdquo; și șnurul, iar la sf&acirc;rșitul secolului al XIX-lea &ndash; şi tehnica țesutului. Din mărgele se confecţionau diferite bijuterii, cu mărgele erau decorate pălăriile. &Icirc;n ornamentare au dominat motivele geometrice. Gama cromatică era constituită, &icirc;n general, din cinci-șapte tonuri de culoare. Deja &icirc;n stadiul inițial al dezvoltării, tradiția a obținut caracteristici autentice, general ucrainene și locale. Realizările acestei etape vor prezenta interes pentru criticii de artă și etnologi, dar și pentru meşterii populari, specializaţi &icirc;n arta decorării cu mărgele.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Valuable achievements of the Ukrainians cultural heritage include the ethnic artistic tradition of folk costume beaded decor, which has already undergone two stages of its development and is currently in the third one. This tradition appeared in Ukraine at the turn of the XVIII&ndash;XIX centuries as a cultural transfer of the Romantic Epoch. In the given article, the author presents her vision of the first stage of this tradition, which lasted from the beginning to the end of the XIX century. For this reconstruction, the author uses methods of comparison, review of the literature as well as technological, typological and artistic-stylistic analysis of museum artifacts. It was determined that in the first stage of the tradition, Ukrainian craftsmen used the following techniques in most in their artworks: threading, sewing &laquo;v prykrip&raquo; (in-sewing) and stringing; at the end of the XIX century, beaded weaving technique also became popular. The beaded decoration was applied in jewelry; different head-wears were also adorned using beads. Geometric shapes motifs dominated in artworks ornamentation. The color range consisted mainly of five to seven colors. The ethnic artistic tradition has already obtained authentic (Ukrainian and local) traits at the initial stage of its development. Knowledge about the achievements of this stage could be of interest to art historians and ethnologists, as well as to modern beaded artworks craftsmen specialized in the art of bead decoration.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-54071</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-118052</cfFedIdId>
<cfFedId>10.5281/zenodo.3938689</cfFedId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-54071</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-54071-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Fedorchuk</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Olena</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Федорчук</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Oлена</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>