Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în Ucraina
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
181 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-30 13:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091 (314)
Организация обучения (333)
SM ISO690:2012
GAVCA, Svetlana; NICORIUC, Ala. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în Ucraina. In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția 3-a, 8 mai 2020, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2020, pp. 453-457. ISBN 978-9975-3422-5-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Bălți, Moldova, 8 mai 2020

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în Ucraina

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN UKRAINE

CZU: 37.091

Pag. 453-457

Gavca Svetlana, Nicoriuc Ala
 
Complexul instructiv-educativ „Gimnaziul Boian”din Noua-Sulița, Cernăuți
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

În articolul dat este abordată problema dezvoltării profesionale a cadrelor didactice în Ucraina. În Ucraina, formarea continuă a personalului didactic constituie un drept care se realizează, în principal, prin perfecţionare şi conversie profesională.

This article addresses the issue of professional development of teachers in Ukraine. In Ukraine, the in-service training of teachers is a right that is achieved mainly through professional development and conversion.

Cuvinte-cheie
formare continuă, dezvoltare profesională,

Continuous training, Professional development