Leveraging blockchain technology to assure security of SDN
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
205 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-06 19:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004 (2641)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (2401)
SM ISO690:2012
AMEEN, Ali. Leveraging blockchain technology to assure security of SDN. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, pp. 128-139. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.4288305
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Leveraging blockchain technology to assure security of SDN


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4288305
CZU: 004
Pag. 128-139

Ameen Ali
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2020


Rezumat

This article presents a potential solution to secure or ensure a better security level for the Software-Defined Networks (SDN) paradigm; by introducing the usage of blockchain technology in a different way than the Marconi protocol technology proposes. Most of the techniques and methodologies proposed by this research are to patch some security issue the SDN presents like the single point of failure, cause as SDN can provide solutions and flexibility for current computer networks; it could also promote some new security threats since it is still a relatively new technology. In this article those algorithms and methodologies are incorporated together as a full suite or a framework that can be applied as a network application for the software-defined network environment and could be implemented in the management or application plane which is the top layer in the architecture of the SDN as we will see later in this article.

Articolul prezintă o potențială soluție pentru securizarea sau asigurarea unui nivel de securitate mai înalt pentru paradigma rețelelor definite prin software (SDN), anume prin utilizarea tehnologiei blockchain într-un mod diferit decât propune protocolul Marconi. Majoritatea tehnicilor și metodologiilor propuse în această cercetare sunt de a remedia unele probleme de securitate pe care SDN le prezintă, cum ar fi singurul punct de eșec, deoarece SDN poate oferi soluții și flexibilitate pentru rețelele de calculatoare actuale. Ar putea exista, de asemenea, unele noi amenințări la adresa securității, deoarece este o tehnologie relativ nouă. În cadrul acestui articol, algoritmii și metodologiile sunt încorporate împreună ca o suită completă, ca aplicație de rețea pentru mediul definit de software. Aceasta ar putea fi implementată în planul de gestionare, care este nivelul superior al arhitecturii SDN.

Cuvinte-cheie
application programming interface, control plane, centralization, east-westbound API, smart contracts, secure hash algorithm SHA 256,

interfață de programare a aplicației, plan de control, centralizare, API est-vest, contracte inteligente, algoritm hash securizat SHA 256.