Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
177 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.397.13.037.372(478) (1)
Электротехника (948)
SM ISO690:2012
IACOB, Mihail; DEMCIUC, Yu. I.; AVRAM, Ion. Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, pp. 55-64. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.4288265
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4288265
CZU: 621.397.13.037.372(478)

Pag. 55-64

Iacob Mihail1, Demciuc Yu. I.1, Avram Ion2
 
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

This article provides a brief overview of stages of digital terrestrial broadcasting implementation in the Republic of Moldova. In 2015 Î.S. "Radiocommunications" built the first national multiplex MUX-A, which later in 2016 was put into operation. The mentioned multiplex provides with the DVB-T2 signal 6 national coverage areas located throughout the country. For the broadcasting of digital terrestrial television signals in the Republic of Moldova, there have been allocated the channels previously intended for analog terrestrial television, with a bandwidth of 8 MHz. Currently, television broadcasting is in Simulcast mode, when both analog and digital transmitters are working at the same time. As of September 1, 2019, 98% of the country's population has access to the DVB-T2 signal.

Articolul oferă o prezentare generală a etapelor introducerii radiodifuziunii digitale terestre în Republica Moldova. În 2015 Î.S. „Radiocomunicațiile” a construit primul multiplex național MUX-A, care mai târziu în 2016 a fost pus în funcțiune. Multiplexul menționat oferă semnalului DVB-T2 6 zone de acoperire naționale situate în toată țara. Pentru difuzarea semnalelor digitale de televiziune terestră în Republica Moldova, au fost alocate canalele destinate anterior televiziunii analogice terestre, cu o lățime de bandă de 8 MHz. În prezent, difuzarea televiziunii este în modul Simulcast, când atât emițătoarele analogice, cât și cele digitale funcționează în același timp. Începând cu 1 septembrie 2019, 98% din populația țării are acces la semnalul DVB-T2.

Cuvinte-cheie
DVB, DVB-T2, Digital dividend, digital terrestrial network, SFN, Head End, T2 Gateway, multiplex,

DVB, DVB-T2, Dividend digital, rețea digitală terestră, SFN, Head End, T2 Gateway, multiplex

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.5281/zenodo.4288265</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Iacob, M.</creatorName>
<affiliation>Î.S. „Radiocomunicaţii”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Demciuc, I.</creatorName>
<affiliation>Î.S. „Radiocomunicaţii”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Avram, I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of  Moldova</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2587-3474</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>DVB</subject>
<subject>DVB-T2</subject>
<subject>Digital dividend</subject>
<subject>digital terrestrial network</subject>
<subject>SFN</subject>
<subject>Head End</subject>
<subject>T2 Gateway</subject>
<subject>multiplex</subject>
<subject>DVB</subject>
<subject>DVB-T2</subject>
<subject>Dividend digital</subject>
<subject>rețea digitală terestră</subject>
<subject>SFN</subject>
<subject>Head End</subject>
<subject>T2 Gateway</subject>
<subject>multiplex</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>621.397.13.037.372(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-12-23</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>This article provides a brief overview of stages of digital terrestrial broadcasting implementation in the Republic of Moldova. In 2015 &Icirc;.S. &quot;Radiocommunications&quot; built the first national multiplex MUX-A, which later in 2016 was put into operation. The mentioned multiplex provides with the DVB-T2 signal 6 national coverage areas located throughout the country. For the broadcasting of digital terrestrial television signals in the Republic of Moldova, there have been allocated the channels previously intended for analog terrestrial television, with a bandwidth of 8 MHz. Currently, television broadcasting is in Simulcast mode, when both analog and digital transmitters are working at the same time. As of September 1, 2019, 98% of the country&#39;s population has access to the DVB-T2 signal.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul oferă o prezentare generală a etapelor introducerii radiodifuziunii digitale terestre &icirc;n Republica Moldova. &Icirc;n 2015 &Icirc;.S. &bdquo;Radiocomunicațiile&rdquo; a construit primul multiplex național MUX-A, care mai t&acirc;rziu &icirc;n 2016 a fost pus &icirc;n funcțiune. Multiplexul menționat oferă semnalului DVB-T2 6 zone de acoperire naționale situate &icirc;n toată țara. Pentru difuzarea semnalelor digitale de televiziune terestră &icirc;n Republica Moldova, au fost alocate canalele destinate anterior televiziunii analogice terestre, cu o lățime de bandă de 8 MHz. &Icirc;n prezent, difuzarea televiziunii este &icirc;n modul Simulcast, c&acirc;nd at&acirc;t emițătoarele analogice, c&acirc;t și cele digitale funcționează &icirc;n același timp. &Icirc;ncep&acirc;nd cu 1 septembrie 2019, 98% din populația țării are acces la semnalul DVB-T2.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>