Limbajul criminalistic: cele mai frecvente erori de terminologie
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
521 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-27 20:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9 (928)
Криминология. Криминалистика (923)
SM ISO690:2012
RUSNAC, Constantin, ODAGIU, Iurie. Limbajul criminalistic: cele mai frecvente erori de terminologie. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2020, nr. 12, pp. 145-156. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4320458
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 12 / 2020 / ISSN 1857-0976

Limbajul criminalistic: cele mai frecvente erori de terminologie

Forensic language: the most common terminology errors

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4320458
CZU: 343.9

Pag. 145-156

Rusnac Constantin, Odagiu Iurie
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2020


Rezumat

În cadrul studiului este investigat subiectul limbajului criminalistic punctându-se pe erorile existente în tendințele de dezvoltare a limbajului criminalistic ca limbaj ştiinţific. Este reprezentată poziţia autorului faţă de formarea limbajului criminalistic ca fenomen ce integrează termeni şi definiţii criminalistice.

The study examines the subject of the forensic language, pointing out the errors that exist in the development trends of the forensic language as a scientific language. The position of the authors regarding the formation of the forensic language is presented as a phenomenon that combines the terms and definitions from different sciences

Cuvinte-cheie
limbaj, criminalistică, eroare, tendinţe, ştiinţă,

language, forensics, error, trends, science