Suita în stil popular pentru cvartetul de coarde de V. Verhola : particularități tematice și compoziționale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
239 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-22 08:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.74.083.1:781.61+785.74.083.1:781.7 (1)
Инструментальная музыка (136)
SM ISO690:2012
MELNIC, Victoria; COŞCIUG, Svetlana. Suita în stil popular pentru cvartetul de coarde de V. Verhola : particularități tematice și compoziționale. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), pp. 138-144. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Suita în stil popular pentru cvartetul de coarde de V. Verhola : particularități tematice și compoziționale

The suite in folk style for string quartet by V. Verhola: thematic and compositional particularities

CZU: 785.74.083.1:781.61+785.74.083.1:781.7

Pag. 138-144

Melnic Victoria, Coşciug Svetlana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2020


Rezumat

Suita „În stil popular” (1978) pentru cvartetul de coarde de Vitalie Verhola prezintă un ciclu tripartit, în care cele trei părți alternează după principiul repede – lent – repede. Pornind de la un dans în măsură asimetrică (în partea I), compozitorul folosește în partea a doua o temă de inspirație folclorică transformată cu ajutorul ritmului, într-o doină. În partea a III-a, compozitorul, utilizând scriitura polifonică îmbinată cu diverse tehnici componistice, aduce tribut atât moștenirii folclorice din care este alimentat tematismul, cât și compozitorilor, care i-au servit drept model în formarea sa: D. Șostakovici și V. Zagorschi, evocând prin diverse mijloace anumite trăsături caracteristice ale stilului lor. În secțiunea mediană elementul folcloric se manifestă ca fundal ritmic ostinato, peste care se suprapune melodia unui cântec doinit în factură eterofonică, amintind de unele secvențe din „Poemul Nistrului” de Şt. Neaga. Astfel, prezența elementului folcloric în toate cele trei părți ale ciclului justifică pe deplin denumirea Suitei „În stil popular”

The ”Suite in folk style” (1978) for string quartet, by Vitali Verhola represents a cycle of three movements which alternate on the fast-slow-fast principle. Beginning with a dancing song with an asymmetric measure (in the I movement), the composer uses in the II movement a theme inspired by folklore and transforms it into a„doina” by charging its rhythm. In the III movement, the composer combines the polyphonic writing with various compositional devices, paying a tribute to the folkloric heritage, which inspired the themes, and to the composers, who served him as a model during his formation: D. Shostakovich and V. Zagorsky, evoking through different devices specific characteristics of their style. In the intermediary section, the folkloric element represents the background ostinato rhythm, on which the composer layers the melody of a doina in a heterophonic structure, resembling with some moments from St. Neaga’s ”Poemul Nistrului”. Therefore, the presence of the folkloric element in all the three movements of the cycles justifies entirely the name of the suite „In Folk Style”.

Cuvinte-cheie
suită, element folcloric, V. Verhola, cvartet de coarde,

suite, folkloric element, V. Verhola, string quartet