Elemente morfologice și stilistice în ciclul patru piese pentru fagot și pian de Oleg Negruța
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
156 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-10 19:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
780.8:780.644.2:781.61+780.8:780.644.2:781.68+780.8:780.644.2:781.7(478) (1)
Музыка (1019)
SM ISO690:2012
TARAN, Vladimir. Elemente morfologice și stilistice în ciclul patru piese pentru fagot și pian de Oleg Negruța. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), pp. 64-71. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Elemente morfologice și stilistice în ciclul patru piese pentru fagot și pian de Oleg Negruța

Morfologic and stylistic elements in the cycle four pieces for bassoon and piano by Oleg Negruta


CZU: 780.8:780.644.2:781.61+780.8:780.644.2:781.68+780.8:780.644.2:781.7(478)
Pag. 64-71

Taran Vladimir
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2020


Rezumat

În articolul prezentat autorul analizează sub aspect muzicologic și interpretativ unul dintre cele mai populare cicluri instrumentale naționale — „Patru piese pentru fagot și pian” de Oleg Negruța. Interesul sporit pentru creația vizată reiese din popularitatea ei, argumentată prin includerea acesteia ca lucrare obligatorie la diferite concursuri naționale și internaționale. De asemenea, ciclul menționat este introdus în repertoriul solistic al autorului, fiind interpretat recent în cadrul unui recital de doctorat. În studiul de față sunt prezentate unele recomandări ce țin de modul de interpretare a creației de referință, utile atât tinerilor interpreți cât și celor profesioniști. Materialul vizat poate fi aplicat în cadrul unor discipline ca „Instrument”, „Istoria artei interpretative” și „Metodica predării disciplinei de specialitate”

In this article, the author presents an interpretative analysis of one of the most popular national instrumental cycles "Four Pieces for Bassoon and Piano" signed by Oleg Negrutsa. The increased interest stems from its popularity, argument for including this composition as mandatory pieces in various national and international competitions. Also, this cycle is introduced in the author’s soloist repertoire, being interpreted recently in a doctoral recital. In this study are presented some recommendations regarding the interpretation, useful both for the young interpreters and for the professional ones. This material can be used in such disciplines as Instrument, History of Interpretative Art and Methodology of Teaching Specialty.

Cuvinte-cheie
Oleg Negruţa, ciclu instrumental, fagot, scherzo, doină, hora, nocturnă, burlescă,

Oleg Negrutsa, instrumental cycle, bassoon, scherzo, Doina, hora, nocturne, burlesque

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Taran, V.</dc:creator>
<dc:date>2020-12-21</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n articolul prezentat autorul analizează sub aspect muzicologic și interpretativ unul dintre cele mai populare cicluri instrumentale naționale &mdash; &bdquo;Patru piese pentru fagot și pian&rdquo; de Oleg Negruța. Interesul sporit pentru creația vizată reiese din popularitatea ei, argumentată prin includerea acesteia ca lucrare obligatorie la diferite concursuri naționale și internaționale. De asemenea, ciclul menționat este introdus &icirc;n repertoriul solistic al autorului, fiind interpretat recent &icirc;n cadrul unui recital de doctorat. &Icirc;n studiul de față sunt prezentate unele recomandări ce țin de modul de interpretare a creației de referință, utile at&acirc;t tinerilor interpreți c&acirc;t și celor profesioniști. Materialul vizat poate fi aplicat &icirc;n cadrul unor discipline ca &bdquo;Instrument&rdquo;, &bdquo;Istoria artei interpretative&rdquo; și &bdquo;Metodica predării disciplinei de specialitate&rdquo;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>In this article, the author presents an interpretative analysis of one of the most popular national instrumental cycles &quot;Four Pieces for Bassoon and Piano&quot; signed by Oleg Negrutsa. The increased interest stems from its popularity, argument for including this composition as mandatory pieces in various national and international competitions. Also, this cycle is introduced in the author&rsquo;s soloist repertoire, being interpreted recently in a doctoral recital. In this study are presented some recommendations regarding the interpretation, useful both for the young interpreters and for the professional ones. This material can be used in such disciplines as Instrument, History of Interpretative Art and Methodology of Teaching Specialty.</p></dc:description>
<dc:source>Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică 37 (2) 64-71</dc:source>
<dc:subject>Oleg Negruţa</dc:subject>
<dc:subject>ciclu instrumental</dc:subject>
<dc:subject>fagot</dc:subject>
<dc:subject>scherzo</dc:subject>
<dc:subject>doină</dc:subject>
<dc:subject>hora</dc:subject>
<dc:subject>nocturnă</dc:subject>
<dc:subject>burlescă</dc:subject>
<dc:subject>Oleg Negrutsa</dc:subject>
<dc:subject>instrumental cycle</dc:subject>
<dc:subject>bassoon</dc:subject>
<dc:subject>scherzo</dc:subject>
<dc:subject>Doina</dc:subject>
<dc:subject>hora</dc:subject>
<dc:subject>nocturne</dc:subject>
<dc:subject>burlesque</dc:subject>
<dc:title><p>Elemente morfologice și stilistice &icirc;n ciclul  <em>patru piese pentru fagot și pian </em>de Oleg Negruța</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>