Implicații psihologice și educaționale ale parteneriatului școală – familie
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
92 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.018.1:159.9 (3)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (2331)
Психология (1875)
SM ISO690:2012
STANCIU, Mirela. Implicații psihologice și educaționale ale parteneriatului școală – familie. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.1, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 340-343. ISBN 978-9975-46-450-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Implicații psihologice și educaționale ale parteneriatului școală – familie


CZU: 37.018.1:159.9
Pag. 340-343

Stanciu Mirela12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Profesională Specială „Trinitas”, Tg. Frumos, județul Iași
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2020


Rezumat

School and family are the institutions that have an overwhelming importance in the children's formative-educational process. The school-family partnership has special educational values, because in the relationship with the school, the parent, in turn, "learns" - is informed about how to lead and organize the instructional-educational process; supports the school in carrying out projects and activities; becomes a support for the positive image of school – understands the importance of school in the education of his child and has a positive attitude towards school; becomes a source of additional information – provides the principal or teacher with information about the child's behavior in the family; helps to educate their own child, helps and supports him in the daily activity of knowledge accumulation.

Cuvinte-cheie
school, family, adaptation, teacher, education