Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
568 87
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-18 17:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'246.3 (28)
Языкознание и языки. Лингвистика (5177)
SM ISO690:2012
CHIRA, Oxana. Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit. In: Limbă Literatură Folclor, 2020, nr. 1-2, pp. 12-18. ISSN 2587-3881.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limbă Literatură Folclor
Numărul 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881

Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit

Despre unele aspecte ale multilingvismului

Some Considerations on Multilingualism

CZU: 81'246.3

Pag. 12-18

Chira Oxana
 
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2020


Rezumat

Acest articol este axat pe descrierea uneia dintre caracteristicile principale ale multilingvismului actual, complexității, printr-o serie de probleme legate de rolul său în achiziția L2, ca noțiunea adecvată de multilingvism, ca fenomen social și ca fenomen multidimensional. Multilingvismul este unul dintre cele mai relevante fenomene sociale din epoca actuală și, în consecință, este o problemă de maxim interes atât în studiu, cât și în cercetare, așa cum se vede în proliferarea studiilor din diferite domenii și discipline. Învățarea unei L2 sau suplimentare ar putea avea loc în orice mediu de învățare, fiind întotdeauna legată de factori externi și interni, despre ale căror efecte asupra procesului de achiziție încă nu cunoaștem suficient. Copiii care cresc bilingv sau multilingv de la o vârstă fragedă și se ocupă de studierea diferitor limbi, obținând astfel experiențe inedite în studierea lor, pot fi considerați o comoară valoroasă pentru viitorul societății.

The article focuses on the description of one of the main features of current multilingualism and its complexity through a selection of issues related to its role in L2 acquisition, seen as a social and multidimensional phenomenon. Nowadays, multilingualism is one of the most relevant social phenomena, and therefore, it is an issue of utmost interest both for study and research, given the large amount of studies from different fields and disciplines. Learning a second or any other additional language might occur in any learning environment and it is always bound to external and internal factors, however, very little is still known about their influence on the language acquisition process. Bilingual or multilingual children acquire and learn languages at a very early age and they gain unprecedented experiences, which might be considered a valuable treasure and heritage for the future of the society.

Cuvinte-cheie
studierea unei limbi străine, multilingvism, bilingvism, multidimensionalitate, contexte multilingve,

foreign language acquisition, multilingualism, bilingualism, multidimensionality, multilingual contexts