Tendințe de dezvoltare politică a statelor în contextul arhitecturii economice ale secolului XX
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
407 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-14 07:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[32+33]"XX"(091) (1)
Политика (2741)
Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки (8349)
SM ISO690:2012
BUDURINA-GOREACII, Carolina, CEBOTARI, Svetlana. Tendințe de dezvoltare politică a statelor în contextul arhitecturii economice ale secolului XX. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, Vol.7, Partea 2, pp. 351-356. ISBN 978-9975-88-060-2. ISSN ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Tendințe de dezvoltare politică a statelor în contextul arhitecturii economice ale secolului XX

Trends in the political development of states in the context of the economic architecture in the twentieth century

CZU: [32+33]"XX"(091)

Pag. 351-356

Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2020


Rezumat

Secolul XX a fost fără îndoială unul dintre cele mai importante epoci din istoria lumii, acesta cunoscând atât progrese, cât și regrese. În plan politic, Europa rămânea în centrul sistemului internaţional continuând să joace un rol considerabil în lume. La sfârșitul primului Război Mondial statele europene menţineau încă mari imperii coloniale. Din punct de vedere economic, statele europene au suferit pierderi colosale, iar apariţia noilor centre de putere devenise un fapt indiscutabil. Marile state industrializate extraeuropene profitaseră de războiul european şi şi-au mărit producţia industrială. În 1945, Europa a încetat să fie un subiect al relaţiilor internaţionale, iar soarta sa era decisă în special la Moscova sau Washington. Totuși, treptat omenirea a început să înregistreze un șir de transformări legate de sistemul monetar –financiar, dezvoltarea politico-economică, dar și privind baza tehnico-științifică. Toate aceste aspecte vor fi analizate în acest articol.

The twentieth century was undoubtedly one of the most important eras in the history of the world, which experienced both progress and regression. Politically, Europe remained at the heart of the international system and continued to play a significant role in the world. At the end of the First World War, European states still maintained large colonial empires. From an economic point of view, European states suffered colossal losses, and the emergence of new centers of power had become an indisputable fact. The great non-European industrialized states had taken advantage of the European war and increased their industrial production. In 1945, Europe ceased to be a subject of international relations, and its fate was decided especially in Moscow or Washington. However, gradually mankind began to register a series of transformations related to the monetary-financial system, political-economic development, but also on the technical-scientific basis. All these aspects will be analyzed in this article.

Cuvinte-cheie
secolul XX, tendinţe, dezvoltare politică, arhitectură economică,

20th century, trends, political development, economic architecture