RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
102 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-19 17:33
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2020, nr. 4(61), pp. 129-130. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia

REVIEW to monograph „Anxiety in preadolescence and ways of diminish”, Chișinău: SPU „Ion Creangă” from Chișinău, 2019, 291 p., author Racu Iulia


Pag. 129-130

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116347</doi_batch_id>
<timestamp>1627160951</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială </full_title>
<issn media_type='print'>18570224</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>4(61)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>RECENZIE la monografia &bdquo;<em>Psihologia anxietății la copii și adolescenți&rdquo;</em>, Chișinău: UPS &bdquo;Ion Creangă&rdquo;, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Losîi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>129</first_page>
<last_page>130</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>