Derivate verbale de la antroponime
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
427 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-08 15:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.23’367.625 (1)
Балканские романские языки (1421)
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Viorica. Derivate verbale de la antroponime. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2020, nr. 3(58), pp. 133-137. ISSN 1857-0461. DOI: 10.5281/zenodo.4269519
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Derivate verbale de la antroponime

Verbal derivatives of anthroponyms

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4269519
CZU: 811.135.1’373.23’367.625

Pag. 133-137

Răileanu Viorica
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2020


Rezumat

Proper nouns served as the basis for creating many words of the consolidated vocabulary of the Romanian language. “The communization of proper names” is an ongoing process and holds many examples among nouns, adjectives, verbs. Verbalization is a common phenomenon found in anthroponymy. However, not all anthroponyms can support this “linguistic mutation”, respectively, they cannot favor the creation of the corresponding verbal forms. The evolution in the vocabulary of language of verbal units derived from anthroponyms depend on the role of the referent in the human history.

Numele proprii au servit drept bază pentru crearea unor cuvinte din vocabularul consolidat al limbii române. „Comunizarea numelui propriu” este un proces continuu şi înregistrează exemple în rândul substantivelor, adjectivelor, verbelor. Verbalizarea antroponimelor este un fenomen frecvent întâlnit. Totuși, nu toate antroponimele pot suporta această „mutație lingvistică”, respectiv, nu pot favoriza crearea formelor verbale corespunzătoare. Unitățile verbale derivate de la antroponime au o evoluție mai lungă sau mai scurtă în vocabularul limbii, în funcţie de rolul pe care l-a avut referentul în istoria omenirii.

Cuvinte-cheie
proper name, anthroponym, deonimisation, derivative, verb,

nume propriu, antroponim, deonimizare, derivat, verb