Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
297 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-16 08:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.982.4 (12)
Криминология. Криминалистика (882)
SM ISO690:2012
GOLUBENCO, Gheorghe, COSTEA, Mihai. Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii. In: Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene, 16 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2018, pp. 176-182. ISBN 978-9975-3471-1-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene 2018
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2018

Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii

Considerations Regarding the Investigation of Handwriting and Signature in Copies of Documents Submitted to Expertise

CZU: 343.982.4

Pag. 176-182

Golubenco Gheorghe, Costea Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2020


Rezumat

În lucrare autorii argumentează posibilitatea principială de examinare a semnăturilor în copie, sunt expuse unele considerații și recomandări privind metodica a astfel de investigații.

The authors of the present work justify the main possibility of examining signatures in copies of documents, they bring some considerations and recommendations regarding the methodology of such investigations.

Cuvinte-cheie
apel, apel principal, apel incident, devolutiv,

expert, document, xerox copy, handwriting, signature, graphologic expertise

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Golubenco, G.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Costea, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii &icirc;n documentele prezentate la expertiză &icirc;n copii</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3471-1-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>apel</subject>
<subject>apel principal</subject>
<subject>apel incident</subject>
<subject>devolutiv</subject>
<subject>expert</subject>
<subject>document</subject>
<subject>xerox copy</subject>
<subject>handwriting</subject>
<subject>signature</subject>
<subject>graphologic expertise</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>343.982.4</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n lucrare autorii argumentează posibilitatea principială de examinare a semnăturilor &icirc;n copie, sunt expuse unele considerații și recomandări privind metodica a astfel de investigații.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The authors of the present work justify the main possibility of examining signatures in copies of documents, they bring some considerations and recommendations regarding the methodology of such investigations.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>