Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
488 137
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-24 16:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.7:65.012 (1)
Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (673)
Управление предприятиями, организация производства, торговли и транспорта (1958)
SM ISO690:2012
TUTUNARU, Viorica; CEPRAGA, Lucia. Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri. In: Interuniversitaria. Ediția 16, 8 octombrie 2020, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2020, pp. 323-328. ISBN 978-9975-50-248-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 8 octombrie 2020

Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri

CZU: 316.7:65.012

Pag. 323-328

Tutunaru Viorica, Cepraga Lucia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2020


Rezumat

Communication plays a key-role in our life, moreover in business. Effective communication allows information to be understood more accurately and helps managers and workers to perform basic functions in organizations. Barriers of commu-nication are quickly overcame by adopting a right approach to situations. The success of the companies rely on emotional intelligence of comunication.

Cuvinte-cheie
effective communication, organization, company, management, barriers of communication