Framing neologisms in lexicography
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
173 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81‘373.43 (1)
Языкознание и языки. Лингвистика (3721)
SM ISO690:2012
VOLOSCIUC, Ina. Framing neologisms in lexicography. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 85-89. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Framing neologisms in lexicography

CZU: 81‘373.43

Pag. 85-89

Volosciuc Ina
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-115659</doi_batch_id>
<timestamp>1656629925</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare si inovare.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-152-48-8.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Framing neologisms in lexicography</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ina</given_name>
<surname>Voloșciuc</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>85</first_page>
<last_page>89</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>