Expresii și antiexpresii latinești în comunicarea actuală
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
168 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-14 20:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.11‘373.45:811.124 (1)
Северогерманские языки (0)
Италийские языки (мертвые) (16)
SM ISO690:2012
VARZARI, Elena. Expresii și antiexpresii latinești în comunicarea actuală. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 81-84. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Expresii și antiexpresii latinești în comunicarea actuală

CZU: 811.11‘373.45:811.124

Pag. 81-84

Varzari Elena
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Expresii și antiexpresii latinești &icirc;n comunicarea actuală</p>">
<meta name="citation_author" content="Varzari Elena">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare si inovare.">
<meta name="citation_firstpage" content="81">
<meta name="citation_lastpage" content="84">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/81-84_25.pdf">