Repere ale reconstrucției identitarului românesc în Basarabia
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
158 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.15(=135.1)(478)(091) (1)
Национальные, народные, этнические движения и проблемы, национальные и этнические меньшинства (159)
SM ISO690:2012
CHISCOP, Liviu. Repere ale reconstrucției identitarului românesc în Basarabia. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 9-15. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Repere ale reconstrucției identitarului românesc în Basarabia

CZU: 323.15(=135.1)(478)(091)

Pag. 9-15

Chiscop Liviu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020