Managementul maladiei varicoase complicate cu tromboză venoasă superficială acută: trecerea în revistă a literaturii specializate.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
159 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 14:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.147.3-007.63-005.6-07]:617-089 (1)
Патология сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые заболевания (702)
SM ISO690:2012
BZOVÎI, Florin; CULIUC, Vasile; CASIAN, Dumitru. Managementul maladiei varicoase complicate cu tromboză venoasă superficială acută: trecerea în revistă a literaturii specializate.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 2(66), pp. 100-105. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011

Managementul maladiei varicoase complicate cu tromboză venoasă superficială acută: trecerea în revistă a literaturii specializate.

Management of varicose veins disease complicated with acute superficial venous thrombosis: a literature review.

Лечение варикозного расширения вен, осложненного острым тромбозом поверхностных вен: обзор литературы


CZU: 616.147.3-007.63-005.6-07]:617-089
Pag. 100-105

Bzovîi Florin12, Culiuc Vasile21, Casian Dumitru21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020


Rezumat

În lipsa unui suport științific suficient către moment, selectarea opțiunii și a modalității de tratament în cazurile de tromboză venoasă superficială acută survenită la pacienții cu maladie varicoasă a membrelor inferioare se face deseori empiric. Drept consecință, rata de progresie a maselor trombotice spre sistemul venos profund depășește uneori 30%. Lucrarea de față reflectă compilativ datele literaturii de specialitate cu referință la metodele de tratament mai frecvent utilizate și rezultatele clinice ale acestora la contingentul menționat de bolnavi.

In the absence of sufficient scientific support at the moment, the selection of the option and the treatment modality in cases of acute superficial venous thrombosis that has occurred in patients with varicose vein of the lower limbs is often made empirically. As a consequence, the rate of spreading of thrombotic masses to the deep venous system sometimes exceeds 30%. The present paper compiles the data of the specialized literature with reference to the most commonly used treatment methods and their clinical results in above mentioned patient cohort.

В отсутствии убедительных научных обоснований, выбор тактики и способа лечения острого тромбоза поверхностных вен у пациентов с варикозной болезнью нередко осуществляется эмпирически. При таком подходе частота прогрессирования тромботического процесса с вовлечением глубокой венозной системы конечностей может достигать 30%. В настоящем обзоре обобщены данные специальной литературы относительно результатов использования наиболее распространённых способов лечения больных с указанной патологией.

Cuvinte-cheie
maladia varicoasă, tromboza venoasă superficială, tratamentul,

varicose veins, superficial venous thrombosis, treatment,

варикозная болезнь, поверхностный венозный тромбоз, лечение