Molecular diagnosis of Candidatus phytoplasma solani infection in some tomato genotypes at the different ontogeny stages
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-19 15:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64:631.524.65:575.113 (1)
Овощеводство и декоративное садоводство (614)
Агротехника (1035)
Общая генетика. Общая цитогенетика. Иммуногенетика. Эволюционное учение. Видообразование. Филогенез (350)
SM ISO690:2012
ZAMORZAEVA, Irina; BAHŞIEV, Aighiuni; MIHNEA, Nadejda. Molecular diagnosis of Candidatus phytoplasma solani infection in some tomato genotypes at the different ontogeny stages. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2017, nr. 1(33), pp. 48-52. ISSN 1454-6914.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Numărul 1(33) / 2017 / ISSN 1454-6914

Molecular diagnosis of Candidatus phytoplasma solani infection in some tomato genotypes at the different ontogeny stages

Diagnosticul molecular al infecției Candidatus phytoplasma solani la unele genotipuri de tomate în diferite etape ale ontogenezei.

CZU: 635.64:631.524.65:575.113

Pag. 48-52

Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2020


Rezumat

This paper presents the results of the molecular diagnosis of Candidatus phytoplasma solani infection in plants of three tomato varieties, Elvira, Desteptarea, Cerasus, created at the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldavian Academy of Science. The dynamics of the appearance of stolbur infection was displayed in the process of plant development in the field conditions. Using molecular detection (nested PCR analysis) allowed to establish that phytoplasma infection was not present in the tomato plants in the field at the early stages of plant development. The first signs of the infection were registered at the beginning of the fruit ripening. About a half of plants were infected with Ca. p. solani when fruits ripened on I-III racemes. The most abundant phytoplasma infection was registered at the late ontogeny stages of the tomato: mature fruits on III, IV plant racemes. Clear differences in resistance were found between the three studied varieties to phytoplasma infection. The variety Elvira demonstrated significant sensitivity to this kind of infection in comparison with the varieties Desteptarea and Cerasus. The most resistant to Ca. p. solani variety was Cerasus - an abundant infection in its plants was registered only at late ontogeny stages, more specifically, at the end of the vegetative period. The obtained results confirm the usefulness of molecular diagnostic techniques for breeders in the creation of tomato varieties resistant to phytoplasma infection

În articol sunt prezentate rezultatele diagnosticului molecular al Candidatus phytoplasma solani la trei soiuri de tomate: Elvira, Desteptarea, Cerasus, create în Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei. Dinamica apariției infecției fitoplasmice a fost analizată în timpul dezvoltării plantelor în condiții de câmp. Utilizarea metodelor moleculare (analize nested-PCR) ne-a permis să stabilim că infecția fitoplasmică nu este prezentă în etapele timpurii de dezvoltare a plantelor, dar s-a manifestat la începutul coacerii fructelor. Aproximativ jumătate din plante au fost infectate cu Ca. p. solani la etapa de coacere a fructelor la nivelul ramificaţiilor I-III. Cea mai abundentă infecţie fitoplasmică a fost înregistată în etapele tardive de dezvoltare a tomatelor: fructe coapte la nivelul ramificaţiilor III-IV. Diferența majoră a fost înregistrată cu privire la rezistența soiurilor de tomate la infecție fitoplasmică. Soiul Elvira a prezentat o sensibilitate semnificativă la infecţie dată în comparație cu soiurile Deșteptarea și Cerasus. Cel mai rezistent soi față de Ca. p solani a fost Cerasus, la care infecţia abundentă a fost determinată doar în etape tardive de dezvoltare, în special la sfârșitul perioadei de vegetație. Rezultatele obținute confirmă importanța utilizării metodelor moleculare de către amelioratori în crearea soiurilor de tomate rezistente la infecția fitoplasmică.

Cuvinte-cheie
molecular diagnosis, tomato, Candidatus phytoplasma solani, ontogeny stages, resistance,

diagnosticul molecular, tomate, Candidatus phytoplasma solani, etape de ontogeneză, rezistenţă