Causative agents of brown staining of leaves and root rot of tomatoes in conditions of the Republic of Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
228 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-08 10:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64:632.4:575.1(478) (1)
Овощеводство и декоративное садоводство (614)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (810)
Общая генетика. Общая цитогенетика. Иммуногенетика. Эволюционное учение. Видообразование. Филогенез (350)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia; LUPASHKU, Galina A.; MIHNEA, Nadejda; ZAMORZAEVA, Irina. Causative agents of brown staining of leaves and root rot of tomatoes in conditions of the Republic of Moldova. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2016, nr. 1(32), pp. 45-49. ISSN 1454-6914.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Numărul 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914

Causative agents of brown staining of leaves and root rot of tomatoes in conditions of the Republic of Moldova

Agenţii cauzali ai pătării brune a frunzelor şi putrezirii rădăcinii la tomate în condiţiile Republicii Moldova.

CZU: 635.64:632.4:575.1(478)

Pag. 45-49

Grigorcea Sofia, Lupashku Galina A., Mihnea Nadejda, Zamorzaeva Irina
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2020


Rezumat

On the basis of macro- and microscopic characteristics of fungi isolated from tomato plants with symptoms of the disease, it was found that the aerial part of the plant was affected by fungi Alternaria – A. alternata, A. consortiale, and Phytophthora – P. infestans; the subterranean part (root) was attacked by fungi Fusarium – F. oxysporum var. orthoceras and F. solani.. The research of the grade of attack on the foliage of plants in the process of growth has demonstrated its increase from the beginning of fruiting to the mass fruit ripening. This indicates the intensification of the disease state. The correlation coefficients of the grade of attacks of blight and fusariosis were low (with one exception); it can suggest that the resistance of tomato to the causative agents is under the individual genetic contro

În baza caracteristicilor macro- şi microscopice ale fungilor izolaţi din plante de tomate cu simptome de boală, s-a constatat că partea aeriană a plantelor a fost afectată de fungii Alternaria – A. alternata, A. consortiale şi Phytophthora – P. infestans, iar partea subterană (rădăcina) a plantelor – de fungii Fusarium – F. oxysporum var. orthoceras şi F. solani. Cercetarea gradului de atac al aparatului foliar al plantelor în evoluţia creşterii – de la începutul fructificării până la coacerea în masă a fructelor a demonstrat creşterea acestuia, ceea ce denotă intensificarea stării de boală. Coeficientul de corelaţie a gradului de atac al alternariozei cu cel al fuzariozei a înregistrat (cu o singură excepţie) valori joase, ceea ce denotă că rezistenţa tomatelor la agenţii cauzali se află sub control genetic individual

Cuvinte-cheie
tomato, fungi, Alternaria spp., Phytophthora spp., Fusarium spp,

tomate, Fungi, Alternaria spp., Phytophthora spp., Fusarium spp