Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
632 20
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-20 10:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.11:581.1 (8)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (682)
Физиология растений (533)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Galina, GAVZER, Svetlana, SAŞCO, Elena. Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase. In: Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice, 4-5 septembrie 2020, Chişinău. Chişinău: 2020, pp. 141-147.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice 2020
Conferința " Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice"
Chişinău, Moldova, 4-5 septembrie 2020

Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase

CZU: 633.11:581.1

Pag. 141-147

Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2020


Rezumat

The article presents data on the reaction of perspective lines and approved varieties of common winter wheat (Triticum aestivum L.) at different temperature levels (4, 14, 22°C). Based on important growth and development characteristics (germination, root length, stem length) we calculated the grain vigor index, variance (genotypic, phenotypic), coefficients of variation (genotypic, phenotypic), heritability in a broad sense, genetic advantage of characters. It was concluded about the opportunity of the genotypes under study for involvement in breeding programs in order to improve the resistance to cold.

Cuvinte-cheie
Wheat, cold, resistance, variance, heritability, genetic advantage

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-113200</doi_batch_id>
<timestamp>1718330229</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Germinația și vigoarea boabelor de gr&acirc;u comun la temperaturi joase</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Galina</given_name>
<surname>Lupaşcu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Gavzer</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Saşco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>141</first_page>
<last_page>147</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>