Câmpul macroseismic al cutremurului vrâncean din 10 noiembrie 1940
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
717 0
SM ISO690:2012
STEPANENCO, Nila. Câmpul macroseismic al cutremurului vrâncean din 10 noiembrie 1940 . In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2011, nr. 1, pp. 17-30. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 1 / 2011 / ISSN 1857-0046

Câmpul macroseismic al cutremurului vrâncean din 10 noiembrie 1940

Pag. 17-30

Stepanenco Nila
 
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

The article provides research materials of macroseismic effect of the earthquake November 10, 1940 in Republic of Moldova, Ukraine and Russia.

Articolul conţine materiale de cercetare al efectului macroseismic cauzat de cutremurul din 10 noiembrie 1940 în Republica Moldova, Ucraina şi Rusia.

В статье приводятся материалы исследования макросейсмического эффекта землетрясения 10 ноября 1940 г. на территории Молдовы, Украины и России.