Planificarea activității în instituțiile infodocumentare – nucleul activității de management
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
227 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-18 09:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.51:02 (1)
Процессы управления (159)
Библиотечное дело. Библиотековедение (445)
SM ISO690:2012
GORCEAG, Silvia. Planificarea activității în instituțiile infodocumentare – nucleul activității de management. In: Magazin bibliologic. 2020, nr. 3-4, pp. 129-139. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.4080207
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 3-4 / 2020 / ISSN 1857-1476

Planificarea activității în instituțiile infodocumentare – nucleul activității de management

Activity planning in info documentary institutions – essence of the management practice


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4080207
CZU: 005.51:02
Pag. 129-139

Gorceag Silvia
 
Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2020


Rezumat

Dezvoltarea bibliotecilor din Republica Moldova impune opţiunea dezvoltării strategice prin utilizarea inovaţiilor, tehnologiilor noi, creativității şi a metodelor manageriale progresiste. Acest fapt permite implementarea de noi servicii/ produse moderne şi calitative. Planificarea este abordată de către autor drept una dintre cele mai importante responsabilități ale managementului unei organizații.

The progress of libraries in the Republic of Moldova requires their strategic development through the use of innovations, new technologies, creativity and radical management methods. This allows to implement modern services and qualitative new products. Author considers planning one of the most important duties in the organization management.

Cuvinte-cheie
planificare, management strategic, management al schimbării, strategie de dezvoltare, organizare instituțională,

planning, strategic management, change management, development strategy, institutional organization