Modalităţi de stabilire a filiaţiei faţă de tată reglementate de legislaţia Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
638 46
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-11 18:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.63(478) (5)
Семейное право. Наследственное право (277)
SM ISO690:2012
CIUDIN, Oxana. Modalităţi de stabilire a filiaţiei faţă de tată reglementate de legislaţia Republicii Moldova. In: Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice. Ediția 4, 10 decembrie 2019, Cahul. Cahul: Tipografia "Centrografic”, 2018, pp. 157-163. ISBN 978-9975-88-037-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4, 2018
Conferința "Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ"
4, Cahul, Moldova, 10 decembrie 2019

Modalităţi de stabilire a filiaţiei faţă de tată reglementate de legislaţia Republicii Moldova

CZU: 347.63(478)

Pag. 157-163

Ciudin Oxana
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 9 octombrie 2020


Rezumat

Viața de familie implică evenimente diferite, care pot fi mai mult sau mai puțin importante sau mai mult sau mai puțin încurajatoare. Dar, fără îndoială, nașterea unui copil poate fi considerată cea mai importantă. Ca urmare, există o serie de relații între mamă, tată și copilul născut, care trebuie reglementate de legislație pentru a le fi stabilite drepturile, libertățile și obligațiile acestora Articolul 46 din Codul Familiei prevede drepturile și obligațiile reciproce ale părinților și ale copiilor care decurg din proveniența copiilor atestați de lege. Originea copiilor de la anumiți părinți se numește filiație. Filiația este raportul dintre un copil și fiecare părinte. Filiația față de mamă se numește maternitate, iar filiația față de tată se numește paternitate. În lucrarea de față ne propunem să identificăm modalitățile de a stabilire a relației de paternitate, care este diferită de cea a stabilirii maternității Astfel, paternitatea copilului născut în timpul căsătoriei părinților lui este stabilită de prezumția de paternitate, iar cea apărută în afara căsătoriei, copii care s-au născut de mame celibatare, poate fi stabilită fie prin actul de recunoaștere voluntară, fie prin depunerea acțiunii în stabilirea paternității în instanță.

Family life, involves different events which may be, more or less important, or more and less encouraging. But, undoubtedly, the birth of a child can be considered the most important. As a result, there are a series of relationships between the mother, father and the born child, necessary to be regulated by legislation in order to establish their rights, freedoms and obligations. The article 46 of the Family Code, provides the reciprocal rights and obligations of parents and children that arise from the provenance of children attested by the law. The origin of children from certain parents is called filiation. Filiation is the progeny ratio between a child and each of his parents. Motherhood is called maternity, and fatherhood is called paternity. In the present paper we propose to identify a way of establishing a family relationship with fathers that are different from those of establishing maternity Thus, the paternity of the child born during the marriage of his parents is established by the presumption of paternity, and those outside the marriage, who were born by single mothers, can be established by the act of voluntary recognition or by submitting the action of establishing paternity in the court.

Cuvinte-cheie
familie, maternitate, paternitate, căsătorie, legislaţie, recinoaștere benevolă, instanţă, filiaţie, copil,

family, maternity, marriage, motherhood, fatherhood, legislation, paternity, voluntary recognition, the court, filiation, child