Опыт наблюдений за вариациями динамических параметров некоторыхтиповых зданий г. Кишинева
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
198 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.4(55+550.3+551.4+556)(478.9) (1)
Материальные основы жизни. Биохимия. Молекулярная биология. Биофизика (520)
SM ISO690:2012
ALCAZ, Vasile; ИЛИЕШ, И.И.. Опыт наблюдений за вариациями динамических параметров некоторыхтиповых зданий г. Кишинева. In: Buletinul INCERCOM. 2014, nr. 5, pp. 71-78. ISSN 1857-3762.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul INCERCOM
Numărul 5 / 2014 / ISSN 1857-3762

Опыт наблюдений за вариациями динамических параметров некоторыхтиповых зданий г. Кишинева

CZU: 577.4(55+550.3+551.4+556)(478.9)

Pag. 71-78

Alcaz Vasile, Илиеш И.И.
 
Институт геологии и сейсмологии АНМ
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2020


Rezumat

The paper presents the results of 30 years observations behind variations of dynamic parameters of same typical buildings of Kishinev city. The opportunity of use of obtained data for estimation the state of buildings and structures is discussed.

Lucrarea prezintă rezultatele a 30 ani de observații privind variațiile parametrilor dinamici ai unor clădiri tipice din orașul Chișinău. Posibilitatea de utilizare a datelor obținute pentru estimarea stării clădirilor și structurilor este discutată.

В статье приводятся результаты 30-и летних наблюдений за вариациями динамических параметров ряда типовых зданий г. Кишинева. Обсуждается возможность использования такого рода наблюдений с целью оценки состояния зданий и сооружений.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Опыт наблюдений за вариациями динамических параметров некоторыхтиповых зданий г. Кишинева</p>">
<meta name="citation_author" content="Alcaz Vasile">
<meta name="citation_author" content="Илиеш И.И.">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/10/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul INCERCOM">
<meta name="citation_issue" content="5">
<meta name="citation_firstpage" content="71">
<meta name="citation_lastpage" content="78">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/71-78_6.pdf">