Protecția armăturilor metalice cu acoperiri silicatice cu impulsuri de lumină incoerentă
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 0
SM ISO690:2012
CROITORU, Gheorghe. Protecția armăturilor metalice cu acoperiri silicatice cu impulsuri de lumină incoerentă. In: Buletinul INCERCOM. 2015, nr. 7, pp. 69-85. ISSN 1857-3762.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul INCERCOM
Numărul 7 / 2015 / ISSN 1857-3762

Protecția armăturilor metalice cu acoperiri silicatice cu impulsuri de lumină incoerentă


Pag. 69-85

Croitoru Gheorghe
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2020


Rezumat

În articol se prezintă o metodă de protecție a armăturilor metalice cu acoperire din silicagel, tratat cu lumină incoerentă care constă în saturația difuzională a suprafeței metalului cu siliciu. Se studiază structura superficială a stratului de protecție obținut, în urma difuziei siliciului în stratul superficial al armăturilor. Pentru determinarea coeficientului de difuziune D s-a folosit metoda grafică Matano. Se prezintă o ecuație de difuziune rezolvată printr-o metoda numerică.

В работе представлен метод для защиты стальной арматуры, покрытой силикагелем, обработанного некогерентным излучением света, который состоит в диффузионном насыщении поверхности металла кремнием. Исследована поверхностная структура покрытия, полученного после диффузии кремния в слое арматуры. Для определения коэффициента диффузии D был использован метод Матано. Представлено уравнение диффузии, рассчитанное численным методом.

The article presents a method for the protection of steel reinforcements coated with silica gel, treated with incoherent light, which is the saturation diffusional surface of silicon metal. Study the surface structure of the coating obtained after the silicon diffusion layer of reinforcement. To determine the diffusion coefficient D graphics was used Matano method. It shows a diffusion equation solved by numerical method.

Cuvinte-cheie
armături metalice, metoda grafică Matano,

стальная арматура, метод Матано,

steel reinforcement, Matano method