Dinamica Republicii Moldova în clasamentele Indicelui Dezvoltarii Umane
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
670 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-10 19:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.4(478) (4)
Социальные процессы. Социальная динамика (590)
SM ISO690:2012
SPĂTARU, Tatiana. Dinamica Republicii Moldova în clasamentele Indicelui Dezvoltarii Umane. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2020, nr. 1(182), pp. 149-165. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294

Dinamica Republicii Moldova în clasamentele Indicelui Dezvoltarii Umane

Dynamics of the Republic of Moldova in the rankings Index of Human Development

CZU: 316.4(478)

Pag. 149-165

Spătaru Tatiana
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2020


Rezumat

Conținutul articolului se axează pe analiza dinamicii Republicii Moldova în clasamentele indicelui dezvoltării durabile. Conceptul de dezvoltare umană este tratat din perspectiva procesului de extindere a libertăților și oportunităților oamenilor și de îmbunătățire a bunăstării acestora. Rapoartele globale, regionale și naționale reflectă procesele de dezvoltare, acestea devenind un mecanism important de monitorizare permanentă a progreselor și de analiză a obstacolelor în calea dezvoltării umane. Estimările realizate permit autorului de a veni cu unele comentarii și concluzii.

The content of the article focuses on the analysis of the dynamics of the Republic of Moldova in the sustainable development index rankings. The concept of human development is treated from the perspective of the process of extending people’s freedoms and opportunities and improving their well-being. Global, regional, and national reports reflect development processes, which become an important mechanism for on-going monitoring of progress and analysis of obstacles to human development. The assessment made allow the author to come up with some comments and conclusions.

Cuvinte-cheie
Republica Moldova, indicele dezvoltării umane, dinamică, clasamente, rapoarte globale, rapoarte regionale, rapoarte naționale,

the Republic of Moldova, human development index, Dynamics, rankings, global reports, regional reports, national reports