Coeziunea socială a populației din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
480 38
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-02 20:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.454.4(478) (3)
Социальные процессы. Социальная динамика (501)
SM ISO690:2012
MALCOCI, Ludmila, MOCANU, Victor. Coeziunea socială a populației din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2020, nr. 1(182), pp. 128-148. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294

Coeziunea socială a populației din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19

Social cohesion of the population of the Republic of Moldov in pandemic period of COVID-19

CZU: 316.454.4(478)

Pag. 128-148

Malcoci Ludmila, Mocanu Victor
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2020


Rezumat

Obiectivul principal al articolului constă în analiza coeziunii sociale a populației din Republica Moldova în contextul pandemiei de coronavirus. Definind coeziunea socială din perspectiva capitalului social, a asigurării solidarității sociale și bunăstării sociale, autorii analizează gradul de mobilizare al autorităților guvernamentale, donatorilor, organizațiilor nonguvernamentale și societății civile în vederea combaterii efectelor negative ale pandemiei și asigurării echității sociale. În articol sunt analizate de asemenea percepțiile populației privind impactul socioeconomic al pandemiei, nivelul de siguranță al diferitor grupuri de populație în condiții noi, încrederea populației în diferite instituții sociale și autorități. Concluzia de bază a autorilor constă în faptul că, în situația de a supraviețui, grupurile sociale manifestă un grad mai mare de cooperare, coeziunea socială contribuind la reducerea percepțiilor riscurilor și fricii, iar încrederea în sprijinul social mărește gradul de implicare al populației în soluționarea problemelor.

The main objective of the article is to analyze the social cohesion of the population of the Republic of Moldova in the context of the Coronavirus pandemic. Defining social cohesion from the perspectives of social capital, social solidarity and social welfare, the authors analyze the degree of mobilization of government authorities, donors, non-governmental organizations and civil society to combat the negative effects of the pandemic situation and to ensure social equity. The article analyzes the population’s perceptions of the socioeconomic impact of the pandemic, the level of security of different population groups in new conditions, the public’s trust in various social institutions and authorities. The basic conclusion of the authors is that the social groups in a position to survive show a greater degree of cooperation, social cohesion contributing to reducing the perceptions of risks and fears, and trust in social support increases the degree of involvement of population in solving problems.

Cuvinte-cheie
coeziune socială, solidaritate socială, capital social, pandemie, mobilizare socială,

Social cohesion, social solidarity, social capital, pandemic, social mobilization