Assessment of cultural heritage: the legislative and methodological framework of Russian Federation
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
625 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-10 14:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
72:332.6(470) (1)
Архитектура (636)
Цена земли. Цена недвижимости. Продуктивность земли. Рента (58)
SM ISO690:2012
ALBU, Svetlana, LEȘAN, Anna. Assessment of cultural heritage: the legislative and methodological framework of Russian Federation. In: Journal of Social Sciences, 2020, vol. 3, nr. 3, pp. 134-143. ISSN 2587-3490. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3971988
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Social Sciences
Volumul 3, Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504

Assessment of cultural heritage: the legislative and methodological framework of Russian Federation

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3971988
CZU: 72:332.6(470)

Pag. 134-143

Albu Svetlana, Leșan Anna
 
Technical University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020


Rezumat

Architectural heritage is the real estate inheritance by population of a country becoming an extremely valuable and specific category, preserving and capitalizing on those assets requires considerable effort. The state does not have sufficient means to maintain and preserve cultural heritage, as a result it is included in the civil circuit. The transfer of property right or of some partial rights over the architectural patrimony is accompanied by the necessity to estimate the value of goods. In this article, the authors examine the experience of Russian Federation (one of the largest countries with a huge architectural heritage) on the legislative framework of architectural and methodological heritage of architectural heritage assessment. The particularities of cultural assets valuation compared to other categories of real estate are examined, as well as the methodological aspects (types of values, methods applied in valuation, approaches according to the purpose of valuation) regarding the valuation of real estate with architectural value in Russian Federation.

Patrimoniul arhitectural reprezintă moștenirea popoarelor unei țări devenind o categorie specifică extrem de valoroasă a bunurilor imobile. Păstrarea și valorificarea bunurilor respective necesită eforturi considerabile. Statul nu posedă mijloace suficiente pentru întreținerea și păstrarea patrimoniului cultural, drept urmare acesta este inclus în circuitul civil. Transmiterea dreptului de proprietate sau a unor drepturi parțiale asupra patrimoniului arhitectural este însoțită de necesitatea estimării valorii bunului. În prezentul articol autorii examinează experiența Federației Ruse (una din cele mai mari țări cu un patrimoniu arhitectural enorm) privind cadrul legislativ al patrimoniului arhitectural și metodologic al evaluării patrimoniului arhitectural. Sunt examinate particularitățile evaluării bunurilor culturale vis-a-vis de alte categorii de bunuri imobile, precum și aspectele metodologice (tipurile de valori, metodele aplicate în evaluare, abordările în funcție de scopul evaluării) privind evaluarea bunurilor imobile cu valoare arhitecturală în Federația Rusă.

Cuvinte-cheie
architectural heritage, evaluation of architectural heritage, types of values, experience of Russian Federation,

patrimoniu arhitectural, evaluarea patrimoniului arhitectural, tipuri de valori, experiența Federației Ruse