The beneficial effects of e-Governance for Moldovan society
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
891 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-03 18:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.465:004.78 (2)
Производство продукции и услуг по отраслям народного хозяйства (1504)
Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети (513)
SM ISO690:2012
LAZARIUC, Cristina. The beneficial effects of e-Governance for Moldovan society. In: Journal of Social Sciences, 2020, vol. 3, nr. 3, pp. 37-42. ISSN 2587-3490. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3971955
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Social Sciences
Volumul 3, Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504

The beneficial effects of e-Governance for Moldovan society

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3971955
CZU: 338.465:004.78

Pag. 37-42

Lazariuc Cristina
 
Technical University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020


Rezumat

The article proves the necessity of the e-governance implementation in modern society. The old methods of communication and data exchange are no longer actual in the information age. Electronic Governance means reforming the Governance from a vertical to a horizontal model in order to reduce the duration of services provision and, as a result, to increase the level of citizens satisfaction with the services quality and accessibility. As the relations between the Government, the civil society and the business will adapt to the information society, the consolidation of the electronic democracy will undergo substantial positive changes. The article also describes what are the main beneficial effects of e-Governance in Moldova and which are the obstacles that are met. It emphasizes the most important objectives that were achieved by e-Government Agency under the Government of the Republic of Moldova.

Prezentul articol reliefează necesitatea implementării guvernării electronice în societatea modernă. Vechile metode de comunicare și schimb de date nu mai sunt actuale în epoca informației. Guvernarea electronică înseamnă reformarea modalității de activitate a guvernării, de la un model vertical, la unul orizontal, pentru a reduce durata prestării serviciilor și, ca urmare, pentru a crește nivelul de satisfacție a cetățenilor în raport cu calitatea și accesibilitatea serviciilor. Pe măsură ce relațiile dintre Guvern, societatea civilă și mediul de afaceri se vor adapta societății informaționale, consolidarea democrației electronice va cunoaște progrese substanțiale. Articolul descrie, de asemenea, care sunt principalele beneficii ale guvernării electronice în Republica Moldova și care sunt obstacolele cu care aceasta se confruntă. Plus la acestea, prezenta cercetare, subliniază cele mai importante obiective care au fost atinse de către Agenția de guvernare electronică, din cadrul Guvernului Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
benefit, communication networks, e-services, e-transformation process, Information Society, information technologies, public services,

beneficii, rețele de comunicare, servicii electronice, societate informaţională, tehnologii informaţionale, servicii publice.