Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice .
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
186 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-30 16:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.018.43 (63)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (2305)
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Roza. Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice .. In: Revistă de știinţe socioumane . 2020, nr. 1(44), pp. 4-11. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice .

Massive Open Online Courses in the profesional development of teachers


CZU: 37.018.43
Pag. 4-11

Dumbrăveanu Roza
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2020


Rezumat

Cursurile masive online deschise (MOOC) reprezintă una dintre oportunitățile de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. Conceptul de MOOC este nou pentru profesori, nivelul de conștientizare privind disponibilitatea și utilizarea MOOC fiind destul de scăzut în rândul acestora. Lucrarea investighează provocările legate de utilizarea cursurilor MOOC pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Massive Open Online Courses (MOOC) represent one of the opportunities for the professional development of the teachers. The concept of MOOCs is new for teachers, the level of awareness on availability and usage of MOOCs is quite low among them. The paper investigates the challenges related with delivering MOOCs for the professional teacher development.

Cuvinte-cheie
cursuri electronice, MOOC, dezvoltare profesională a cadrelor didactice,

digital courses, MOOC, professional development of teachers