Conducerea pomilor de măr în formă de fus zvelt
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
255 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-06 07:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.11:542.32 (1)
Плодоводство (1161)
Измерение массы и объема. Определение массы и плотности. Весы. Разновесы. Ареометры. Определение объема. Калиброванная и градуированная посуда. Пипетки. Мерные цилиндры. Мерные колбы. Бюретки (2)
SM ISO690:2012
BÎLICI, Inna; BALAN, Petru; VĂMĂŞESCU, Sergiu; BALAN, Valerian. Conducerea pomilor de măr în formă de fus zvelt. In: Ştiinţa Agricolă. 2020, nr. 1, pp. 33-36. ISSN 1857-0003.
10.5281/zenodo.3883994
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Conducerea pomilor de măr în formă de fus zvelt

Apple tree training as a slender spindle

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3883994
CZU: 634.11:542.32

Pag. 33-36

Bîlici Inna, Balan Petru, Vămăşescu Sergiu, Balan Valerian
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 august 2020


Rezumat

The paper refers to a process for forming the crown of the apple tree in the form of a slender spindle with a vertical central axis, weakly curved and well branched, with a single level of semiskeletal branches and fruiting branches. The Granny Smith variety was used, grafted onto the M9 rootstock and planted at a distance of 3.2 x 0.8 m. Before planting, a trellis was installed and 5 wires spaced 50, 80, 160, 240, 320 cm from the ground were fixed. The process of training the central axis includes: the bending of the vigorous axis and its fixation in horizontal position in spring in the first year after planting at the onset of the bud opening; the selection of an extension shoot of the central axis and pruning of vertical shoots at the collar when they reach a length of 20-25 cm; the fixation of the extension shoot in vertical position, in July.

Lucrarea se referă la un procedeu de formare a coroanei pomului de măr în formă de fus zvelt cu ax central vertical, slab cotit şi bine garnisit cu un singur nivel de ramuri de semischelet şi ramuri de rod. S-a utilizat soiul Granny Smith, altoit pe portaltoiul M9, plantat la distanța de 3,2 x 0,8 m. Înainte de plantare a fost instalat spalier și fixate 5 sârme distanțate la 50, 80, 160, 240, 320 cm de la sol. Procedeul de dresare a axului central la măr include: arcuirea axului puternic şi negarnisit cu fixarea lui în poziţie orizontală primăvara în primul an după plantare la începutul dezmuguririi; selectarea unui lăstar de prelungire a axului central cu tăierea la inel a lăstarilor verticali la atingerea lungimii lor de 20-25 cm; fixarea lăstarului de prelungire în poziţie verticală, în luna iulie.

Cuvinte-cheie
Apple, variety, Slender spindle crown, Central axis,

Măr, soi, Fus zvelt, Ax central