Traducerea – instrument optim de transferare a conținutului de idei în comunicarea interculturală
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
481 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-13 20:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.3:811.1/.2'25 (1)
Воспитание. Обучение. Образование (13942)
Языки (3164)
SM ISO690:2012
GOLUBOVSCHI, Oxana. Traducerea – instrument optim de transferare a conținutului de idei în comunicarea interculturală. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2020, nr. 5(135), pp. 91-97. ISSN 1857-2103. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3967110
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Traducerea – instrument optim de transferare a conținutului de idei în comunicarea interculturală

Translation: an optimal tool for improving intercultural communication

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3967110
CZU: 371.3:811.1/.2'25

Pag. 91-97

Golubovschi Oxana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 23 august 2020


Rezumat

De secole, sarcinile de traducere au constituit cea mai mare parte a tuturor exercițiilor pentru învățarea unei limbi străine, dar disciplina Traducere este una destul de tânără. În articol este abordată problema privind precizarea conceptului de traducere și utilizarea acestuia la orele de limba străină. Scopul acestui articol este de a atrage atenția asupra rolului tra-ducerii în predarea limbilor străine și în învățarea limbilor străine. Lucrarea de față investighează efectele unor tehnici și metode asupra dezvoltării unor abilități în traducere, precum și importanța dezvoltării competenței de traducere la orele de LS, întrucât instruirea în traducere a primit puțină atenție

For centuries, translation tasks have been the main part of all exercises used in teaching and learning a foreign language, but the discipline of Translation is quite young. The article addresses the issue of defining the concept of translation and its use in ESL classes. The purpose of this article is to draw attention to the role of translation in language teaching and language learning. This paper investigates the role of techniques and methods dedicated to the development of translation skills, as well as the importance of developing translation competences in ESL classes, as translation training has received little attention.

Cuvinte-cheie
limbă străină (LS), competențe de traducere (CT), transfer, transpunere, text sursă (TS), text țintă (TȚ), limbă sursă (LS), limbă țintă (LȚ),

foreign language (FL), translation competences (TC), source language (SL), target language (TL), transfer, transposition, source text (ST), target text (TT)

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Traducerea &ndash; instrument optim de transferare a  conținutului de idei &icirc;n comunicarea interculturală">
<meta name="citation_author" content="Golubovschi Oxana">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/08/12">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)">
<meta name="citation_volume" content="135">
<meta name="citation_issue" content="5">
<meta name="citation_firstpage" content="91">
<meta name="citation_lastpage" content="97">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/15.%20p.91-97_0.pdf">