Творчество Ли Бао Йи: современные пути развития Цзяньчжи
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
86 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-24 14:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
745.54(52) (1)
Рисование и черчение. Дизайн. Декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы (137)
SM ISO690:2012
ЦЗУНЮ, Янь. Творчество Ли Бао Йи: современные пути развития Цзяньчжи. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 163-166. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Творчество Ли Бао Йи: современные пути развития Цзяньчжи

Creaţia pictoriţei Li Bao Yi: căi moderne de dezvoltare a tehnicii Jianzhi

The creation of painter Li Bao Yi: modern ways of the Jianzhi technique development


CZU: 745.54(52)
Pag. 163-166

Цзуню Янь
 
Белорусская государственная академия искусств
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

Статья посвящена рассмотрению вопросов влияния традиционного творчества на современное искусство. На примере китайских вырезок из бумаги – цзяньчжи, показано как традиционные темы и приёмы работы с материалом используются в творчестве современных авторов. Ли Бао Йи является известной художницей, которая создаёт концептуальные работы на тему взаимовлияния природы, технологий и современного урбанизированного социума.

Articolul de mai jos investighează domeniile de influenţă ale creativităţii tradiţionale asupra artei contemporane. În baza exemplelor tehnicii decupării din hârtie jianzhi, se demonstrează cum pot fi aplicate temele şi tehnicile tradiţionale în creaţia artiştilor contemporani. Printre aceştia se află şi Li Bao Yi, pictoriţă japoneză consacrată, care îşi realizează lucrările conceptuale axate pe tematica interacţiunii dintre natură, tehnologie şi aspectul modern al urbanizării.

The article below investigates the areas of influence of traditional creativity on contemporary art. Based on the examples of the jianzhi paper cutting technique, it is demonstrated how traditional themes and techniques can be applied in the creation of contemporary artists. Among them is Li Bao Yi, a well-known Japanese painter, who creates her conceptual works focused on the theme of the interaction between nature, technology and the modern aspect of urbanization.

Cuvinte-cheie
цзяньчжи, традиции, современное искусство, выставкa,

jianzhi, tradiţie, artă contemporană, expoziţie,

jianzhi, traditions, contemporary art, exhibition