Who Are the Real Stakeholders of a Nominated UNESCO Site? A Glimpse into the Contextualisation of a Rather Scientific Approach to World Heritage Nominations
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
668 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-11 23:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
904:008UNESCO (1)
Kультурные остатки исторических времен (143)
Цивилизация. Культура. Прогресс (829)
SM ISO690:2012
CHIRICESCU, Andrea. Who Are the Real Stakeholders of a Nominated UNESCO Site? A Glimpse into the Contextualisation of a Rather Scientific Approach to World Heritage Nominations In: Plural. History, Culture, Society, 2020, nr. 1, pp. 48-60. ISSN 2345-1262. DOI: https://doi.org/10.37710/plural.v8i1_5
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Plural. History, Culture, Society
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X

Who Are the Real Stakeholders of a Nominated UNESCO Site? A Glimpse into the Contextualisation of a Rather Scientific Approach to World Heritage Nominations

Cine sunt actorii reali ai unui sit nominalizat UNESCO? O privire asupra contextualizării unei abordări științifice a nominalizărilor din patrimoniul mondial

DOI:https://doi.org/10.37710/plural.v8i1_5
CZU: 904:008UNESCO

Pag. 48-60

Chiricescu Andrea
 
Valahia University of Targoviste
 
 
Disponibil în IBN: 9 august 2020


Rezumat

At the current time Romania, as a state, has set up a mechanism to implement the nomination procedure for the Dacian Limes on the UNESCO World Heritage List, as part of the FRE – Frontiers of the Roman Empire. While drafting the nomination and the management plan, the issue of different categories of stakeholders should be discussed and activities should be planned accordingly. In order to plan a series of activities a thorough analysis should be made, to establish who are the stakeholders of such an endeavour, when and how they should be addressed, what roles and responsibilities they have within the current process and within the management of the future World Heritage Site. This article is not meant to be an exhaustive approach to the subject, it is just the beginning of a deeper and more thorough study of the issue, bringing some examples of small-scale good practices, the lesson’s learned by other countries and raising questions to be answered in the future.

În prezent, România, ca stat, a pus la punct un mecanism de implementare a procedurii de nominalizare a Limesului Daciei în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ca parte a sitului transnațional - Frontierele Imperiului Roman. În timpul elaborării nominalizării și a planului de gestionare, problema diferitelor categorii de părți interesate ar trebui discutată și activitățile ar trebui planificate în consecință. Pentru a planifica o serie de activități, trebuie făcută o analiză amănunțită ce ar permite stabilirea părților interesate ale unui astfel de efort, când și cum ar trebui abordate, ce roluri și responsabilități ar putea avea în cadrul procesului curent și în managementul viitorul patrimoniu mondial. Acest articol nu este menit să fie o abordare exhaustivă a subiectului, ci este doar începutul unui studiu mai profund și mai detaliat al problemei, aducând câteva exemple de bune practici la scară mică, lecția învățată de alte țări și ridicând întrebări pentru viitor.

Cuvinte-cheie
FRE – Frontiers of the Roman Empire, Dacian Limes, UNESCO nomination process, stakeholders, stakeholder analysis,

Limesul dacic, procesul de nominalizare UNESCO, părțile interesate, FRE – Frontierele Imperiului Roman