Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
268 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.1:631.52 (10)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (597)
Агротехника (1094)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Tamara. Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, Ed. 5, 23-24 octombrie 2014, Chişinău. 2014, Ediția 5, pp. 428-432.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
5, Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2014

Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale

CZU: 633.1:631.52

Pag. 428-432

Sîrbu Tamara
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2020


Rezumat

The stimulating effect of solutions of exometabolites of the fungal strains of Penicillium sp. 65 on the ontogenesis of triticale plants was studied. It was shown that exometabolites solutions of the strain Penicillium sp. 65, in a concentration of 1:100, 1:300, 1:500, that were used in the seed treatment before sowing had the capacity to stimulate germination (5-20%) to increase plant height (3-6%), grain weight and number of productive abib in one plant (48-55%) and yields (26-33%).

Cuvinte-cheie
exometabolites solutions, Micromycetes, Strains, stimulates

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-108365</cfResPublId>
<cfResPublDate>2014</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 5</cfVol>
<cfStartPage>428</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/108365</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>exometabolites solutions; Micromycetes; Strains; stimulates</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The stimulating effect of solutions of exometabolites of the fungal strains of Penicillium sp. 65 on the ontogenesis of triticale plants was studied. It was shown that exometabolites solutions of the strain Penicillium sp. 65, in a concentration of 1:100, 1:300, 1:500, that were used in the seed treatment before sowing had the capacity to stimulate germination (5-20%) to increase plant height (3-6%), grain weight and number of productive abib in one plant (48-55%) and yields (26-33%).</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1336</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1336</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1336-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Syrbu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>T.</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Сырбу</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Тамара</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>