Contemporary approaches to posttraumatic stress disorder and protective attitudes in emergency situations
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
684 13
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-08 14:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.913 (3)
Психология (3483)
SM ISO690:2012
IBRAHIM, Miriam. Contemporary approaches to posttraumatic stress disorder and protective attitudes in emergency situations. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences, Ed. 10, 5-6 decembrie 2019, Chişinău. Chişinău, 2019: "Print-Caro" SRL, 2020, Ediția 10, pp. 197-205. ISBN 978-9975-3371-7-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
10, Chişinău, Moldova, 5-6 decembrie 2019

Contemporary approaches to posttraumatic stress disorder and protective attitudes in emergency situations

Cercetări contemporane privind tulburarea de stres posttraumatic și activitățile protective în situații de urgență

CZU: 159.913

Pag. 197-205

Ibrahim Miriam
 
Free International University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2020


Rezumat

According to some researches the first responders are characterized by higher frequency of PTSD, even if the stressful situations are their daily reality, and they should learn how to deal with them, how to be emotionally and psychologically strong, to develop resilience skills. In this paper we analyzed the specialized literature regarding PTSD in emergency situations. First responders, people that meet emergency and traumatic situations everyday are people that should deal with stress always. And one of our main purposes is to study the coping mechanisms of first responders – firefighters, police officers, security staff, paramedics etc. – namely we are interested in the presence of avoidance reaction, i. e. selfprotective behavior. Even if the term was introduced officially in 1980, it has a very intense development from theoretical and practical points of view. Nowadays researchers are focused on finding best ways of its treatment (different therapeutic approaches, medical treatment, the importance of social support), its peculiarities depending on trauma type, its peculiarities depending the category of people exposed to trauma, its effects on psychological and physical functioning of people with PTSD, the improvement of PTSD diagnostic methods, the efficient methods of reducing the symptoms of PTSD, the predictors of PTSD symptoms, risk-factors for PTSD etc. The immediate environment of first responders is plenty of factors that could develop the mentioned disorder, in this respect we are interested as well in investigating social aspect of this environment, namely the social attitude perceived by our subjects – first responders. We can presume that helping people and acting quickly in emergent and traumatic situations have a great influence on first responders and people feed-back has a special place in it.

Conform cercetărilor, persoanele serviciilor de urgență (medici, pompieri, polițiști) frecvent au simptome ale stresului post-traumatic, chiar dacă situațiile stresante sunt realitatea lor de zi cu zi, și ar trebui să învețe cum să se descurce cu ele, să fie emoțional și psihologic puternici pentru a dezvolta abilități de reziliență. În această lucrare am analizat literatura de specialitate cu privire la PTSD în situații de urgență. După cum arată investigațiile, persoanele care întâlnesc zilnic situații de urgență și traumatice sunt acelea care ar trebui să facă față stresului întotdeauna. Unul dintre principalele noastre scopuri este să studiem mecanismele de coping ale lor – și anume la pompieri, polițiști, personal de securitate, paramedici etc. – mai concret suntem interesați de prezența unei reacții de evitare, adică a unui comportament autoprotector. Chiar dacă termenul a fost introdus oficial în 1980, această temă are o dezvoltare foarte intensă din punct de vedere teoretic și practic. În prezent cercetătorii sunt concentrați pe găsirea celor mai bune modalități de tratament (abordări terapeutice diferite, tratament medical, importanța sprijinului social), particularitățile în funcție de tipul traumei, particularitățile în funcție de tipul de persoane expuse la traume, efectele asupra psihicului și fizicului, funcționarea persoanelor cu PTSD, îmbunătățirea metodelor diagnostice PTSD, metodele eficiente de reducere a simptomelor PTSD, predictorii simptomelor PTSD, factori de risc pentru PTSD etc. Mediul imediat al persoanei confruntate frecvent cu stresul prezintă o mulțime de factori care ar putea dezvolta tulburarea menționată, în această privință ne interesează și investigarea aspectului social al acestui mediu, și anume atitudinea socială percepută de subiecții noștri. Putem presupune că a ajuta oamenii să acționeze rapid în situații emergente și traumatice cu o influență mare asupra lor, presupune plasarea pe un loc special feed-back-ul lor.

Cuvinte-cheie
emergency situations, first responders, coping strategies, protective attitude, posttraumatic stress disorder,

situații de urgență, primii respondenți, strategii de coping, atitudine protectoare, tulburare de stres posttraumatică

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ibrahim, M.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>According to some researches the first responders are characterized by higher frequency of PTSD, even if the stressful situations are their daily reality, and they should learn how to deal with them, how to be emotionally and psychologically strong, to develop resilience skills. In this paper we analyzed the specialized literature regarding PTSD in emergency situations. First responders, people that meet emergency and traumatic situations everyday are people that should deal with stress always. And one of our main purposes is to study the coping mechanisms of first responders &ndash; firefighters, police officers, security staff, paramedics etc. &ndash; namely we are interested in the presence of avoidance reaction, i. e. selfprotective behavior. Even if the term was introduced officially in 1980, it has a very intense development from theoretical and practical points of view. Nowadays researchers are focused on finding best ways of its treatment (different therapeutic approaches, medical treatment, the importance of social support), its peculiarities depending on trauma type, its peculiarities depending the category of people exposed to trauma, its effects on psychological and physical functioning of people with PTSD, the improvement of PTSD diagnostic methods, the efficient methods of reducing the symptoms of PTSD, the predictors of PTSD symptoms, risk-factors for PTSD etc. The immediate environment of first responders is plenty of factors that could develop the mentioned disorder, in this respect we are interested as well in investigating social aspect of this environment, namely the social attitude perceived by our subjects &ndash; first responders. We can presume that helping people and acting quickly in emergent and traumatic situations have a great influence on first responders and people feed-back has a special place in it.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Conform cercetărilor, persoanele serviciilor de urgență (medici, pompieri, polițiști) frecvent au simptome ale stresului post-traumatic, chiar dacă situațiile stresante sunt realitatea lor de zi cu zi, și ar trebui să &icirc;nvețe cum să se descurce cu ele, să fie emoțional și psihologic puternici pentru a dezvolta abilități de reziliență. &Icirc;n această lucrare am analizat literatura de specialitate cu privire la PTSD &icirc;n situații de urgență. După cum arată investigațiile, persoanele care &icirc;nt&acirc;lnesc zilnic situații de urgență și traumatice sunt acelea care ar trebui să facă față stresului &icirc;ntotdeauna. Unul dintre principalele noastre scopuri este să studiem mecanismele de coping ale lor &ndash; și anume la pompieri, polițiști, personal de securitate, paramedici etc. &ndash; mai concret suntem interesați de prezența unei reacții de evitare, adică a unui comportament autoprotector. Chiar dacă termenul a fost introdus oficial &icirc;n 1980, această temă are o dezvoltare foarte intensă din punct de vedere teoretic și practic. &Icirc;n prezent cercetătorii sunt concentrați pe găsirea celor mai bune modalități de tratament (abordări terapeutice diferite, tratament medical, importanța sprijinului social), particularitățile &icirc;n funcție de tipul traumei, particularitățile &icirc;n funcție de tipul de persoane expuse la traume, efectele asupra psihicului și fizicului, funcționarea persoanelor cu PTSD, &icirc;mbunătățirea metodelor diagnostice PTSD, metodele eficiente de reducere a simptomelor PTSD, predictorii simptomelor PTSD, factori de risc pentru PTSD etc. Mediul imediat al persoanei confruntate frecvent cu stresul prezintă o mulțime de factori care ar putea dezvolta tulburarea menționată, &icirc;n această privință ne interesează și investigarea aspectului social al acestui mediu, și anume atitudinea socială percepută de subiecții noștri. Putem presupune că a ajuta oamenii să acționeze rapid &icirc;n situații emergente și traumatice cu o influență mare asupra lor, presupune plasarea pe un loc special feed-back-ul lor.</p></dc:description>
<dc:source>The contemporary issues of the socio-humanistic sciences (Ediția 10) 197-205</dc:source>
<dc:subject>emergency situations</dc:subject>
<dc:subject>first responders</dc:subject>
<dc:subject>coping strategies</dc:subject>
<dc:subject>protective attitude</dc:subject>
<dc:subject>posttraumatic stress disorder</dc:subject>
<dc:subject>situații de urgență</dc:subject>
<dc:subject>primii respondenți</dc:subject>
<dc:subject>strategii de coping</dc:subject>
<dc:subject>atitudine protectoare</dc:subject>
<dc:subject>tulburare de stres posttraumatică</dc:subject>
<dc:title>Contemporary approaches to posttraumatic stress disorder and protective attitudes in emergency situations</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>