Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
768 22
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-06 00:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.84 (56)
Исполнение наказания. Предупреждение преступлений (302)
SM ISO690:2012
CRUDU, Alexandr. Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.. In: Legea şi Viaţa, 2020, nr. 6-7(342-343), pp. 39-44. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.

CZU: 343.84

Pag. 39-44

Crudu Alexandr
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2020


Rezumat

Studierea principiilor dreptului execuțional penal a constituit și reprezintă, în continuare, o preocupare actuală de cercetare. Sistemul principiilor autohtone a dreptului execuțional penal constituie o listă pretins a fi exhaustivă a celor nouă principii statuate de către legiuitorul execuțional penal. Totuși, pornind de la intențiile Guvernului de a introduce sistemul progresiv de executare a pedepsei și având în vedere existența actuală a unor procese specifice acestui sistem, în prezenta lucrare au fost analizate principiile existente prin prisma corespunderii lor sistemului progresiv de executare a pedepsei penale privative de libertate.

The study of theprinciples of criminal enforcementlawcontinuestobe a currentresearch concern. The system of local principles of criminal enforcementlawrepresents an exhaustive list of nineprinciplesestablishedbythe criminal enforcement legislator. However, startingfromtheGovernment’sintentionsto introduce theprogressivesystem of execution of thesentenceandconsideringthecurrentexistence of someprocesses specific toitssystem, in thisstudytheexistingprincipleswereanalyzed in terms of theircorrespondencetotheprogressivesystem of execution of the criminal sentence.

Cuvinte-cheie
penitenciare, principii, sistemul progresiv, individualizare, diferenţiere, clasificare, planificare, progresivitate, evaluarea riscurilor, program individual, mijloace de corijare,

penitentiaries, principles, theprogressivesystem, individualization, differentiation, classification, planning, progressivity, riskassessment, individual program, means of correction