Predictors of under–five child mortality in Zimbabwe
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
594 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-13 20:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.422-053.4(689.1) (1)
Демография (793)
SM ISO690:2012
MUZA, Collet, MANGOMBE, Kudzaishe. Predictors of under–five child mortality in Zimbabwe. In: Economie şi Sociologie, 2020, nr. 1, pp. 87-97. ISSN 1857-4130. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.1-08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-4130

Predictors of under–five child mortality in Zimbabwe

Predictori ai mortalității copiilor în vârstă până la cinci ani în Zimbabwe

Предикторы смертности детей до пятилетнего возраста в Зимбабве

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.1-08
CZU: 314.422-053.4(689.1)
JEL: J1, J13, J14, N3, P36

Pag. 87-97

Muza Collet1, Mangombe Kudzaishe2
 
1 Charles University, Prague,
2 University of Zimbabwe
 
Disponibil în IBN: 1 iulie 2020


Rezumat

The study examines the role of socio-economic and maternal factors on under–five child mortality in Zimbabwe. The research is based on the analysis of the 2012 population census data. A logistic regression model was employed to determine factors that significantly affect under-five child mortality. The results revealed that maternal educational level, age at first birth, marital status, sanitation and provincial location were significant determinants of under–five child mortality. Public health interventions should focus on mothers; single, formerly married, had early childbearing, uneducated, use unsafe drinking water and toilets.

Acest studiu examinează impactul factorilor socio-economici și maternali asupra mortalității copiilor în vârstă de 0-5 ani în Zimbabwe. Cercetarea se bazează pe analiza datelor recensământului populației din 2012. Pentru a determina factorii cu impact semnificativ asupra mortalității a acestei categorii de copii a fost utilizat un model de regresie logistică. Rezultatele au arătat că nivelul de educație al mamei, vârsta la prima naștere, statutul marital, sanitația și mediul de reședință sunt factorii determinanți ai mortalității copiilor. Reieșind din acestea, intervențiile în sănătatea publică trebuie să fie orientate spre mame singure, divorțate, cele care au născut un copil la vârstă prematură, fără studii, utilizează surse nesigure de apă și toalete

В данном исследовании рассматриваются социально-экономические и материнские факторы смертности детей до пятилетнего возраста лет в Зимбабве. Исследование основано на анализе данных переписи населения 2012 года. Для определения факторов, имеющих существенное влияние на смертность этой категории детей, была использована модель логистической регрессии. Результаты показали, что уровень образования матери, возраст при первом рождении, семейное положение, здоровье и место жительства являются одними из определяющих факторов смертности детей. Исходя из этого, меры общественного здравоохранения должны быть направлены на следующую категорию матерей: одиноких, разведенных, родивших детей в раннем возрасте, не имеющих образования, использующих небезопасные источники воды и туалеты.

Cuvinte-cheie
Under-Five Mortality, Socio–Socioeconomic, Maternal, determinants, Binary Regression, Zimbabwe,

mortalitatea copiilor de 0-5 ani, factorii socio-economici, caracteristicile mamei, regresie binară, Zimbabwe,

детская смертность 0-5 лет, социально-экономические, материнские, детерминанты, бинарная регрессия, Зимбабве