Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
111 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.7:341.215.43 (2)
Демография (354)
Юридические лица и предметы международного права (443)
SM ISO690:2012
BUSHRA, Masri; CROTENCO, Iurie. Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2020, nr. 1(17), pp. 91-96. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Abordarea neorealistă în politica economică modernă de imigrație

Подход, основанный на теории неореализма в современной экономической миграционной политике


CZU: 314.7:341.215.43
JEL: F22, F59, J68, O15
Pag. 91-96

Bushra Masri1, Crotenco Iurie2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2020


Rezumat

De-a lungul ultimilor 20 de ani, multe transformări socio-economice au avut loc ca urmare a unor procese de imigrare importante, care au schimbat caracterul lumii, au trecut hotarele și-au schimbat paradigmele economice și umane. Abordarea neorealistă, care susține diferite structuri, a ajuns din nou în titlurile politice din lume. În acest articol autorul va încerca să ofere o viziune teoretică a relației dintre accesul social și schimbările economice sociale în lumea imigrației.

В течении 20 последних лет, в результате долгосрочных миграционных процессов, произошли значительные экономические и социальные изменения, которые преобразили весь мир, пересекая границы и преобразовывая человеческие и экономические парадигмы коренным образом. И вновь, на политическую и государственную мировую арену вышла теория неореализма, которая говорит о реструктуризации. Данная статья пытается представить теоретический взгляд на социальный подход к социо-экономическим изменениям в области миграции в мире.

Cuvinte-cheie
globalizare, economie modernă, neorealism,

глобализация, современная экономика, неореализм

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Platon, C.N.</dc:creator>
<dc:date>2017-04-28</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Prezentul articol este parte componentă a unei serii de studii analitice referitoare la abordările dimensionale ale personalității. Conținutul articolului reflectă analiza abordărilor privind dimensiunile fundamentale destinate a descrie personalitatea normală.  </dc:description>
<dc:description xml:lang='fr'>Le présent article est partie composante dʼune série dʼétudes analytiques sur les approches dimensionneles de la personnalité. Le contenue de lʼarticle reflète lʼanalyse des approches sur les dimensions fondamentales destinées de decrire la personnalité normale. </dc:description>
<dc:source>Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)  105 (5) 143-148</dc:source>
<dc:subject>personalitate</dc:subject>
<dc:subject>abordare</dc:subject>
<dc:subject>model</dc:subject>
<dc:subject>dimensiune fundamentală</dc:subject>
<dc:subject>factor</dc:subject>
<dc:subject>trăsătură</dc:subject>
<dc:subject>subdimensiune</dc:subject>
<dc:subject>fațetă</dc:subject>
<dc:title>Evaluarea personalității: dimensiuni fundamentale</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>